Project Euro-Wijzer: begeleiding bij administratie

Zorgen over financiën kunnen de integratie van vluchtelingen ernstig belemmeren. Toch krijgen veel van hen hiermee te maken. Vluchtelingen starten hun leven in Nederland vaak in een zeer kwetsbare inkomenspositie: bezittingen zijn achtergelaten en reserves meestal uitgeput. Onbekendheid over de prijsverhoudingen, voorzieningen e.d., maakt het op orde brengen van de administratie extra lastig. Met het project Euro-Wijzer ondersteunen wij vluchtelingminima met het opzetten van een overzichtelijke administratie en budgetteren.

Wie kunnen er deelnemen aan Euro-Wijzer?

Vluchtelingen worden aangemeld voor Euro-Wijzer door onze maatschappelijke en juridische begeleiders. Zij verwijzen hun cliënten (in overleg) door wanneer er sprake is van (dreigende) schulden, bijvoorbeeld door gebrek aan rekenvaardigheid of een rommelige of zelfs ontbrekende thuisadministratie.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Deelnemers van het project worden gekoppeld aan een van onze speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers: de budgetcoaches. Samen bespreken ze wat de deelnemer graag zou willen leren. Hieronder vallen activiteiten als het opzetten van een ordelijke thuisadministratie, omgaan met digitaal betalingsverkeer, leren vooruitdenken/plannen in het uitgavepatroon, het ontwikkelen van financiële vaardigheden en het informeren over bestaande voorzieningen om escalatie van financiële problemen te voorkomen. Naast deze één-op-één-begeleiding, wordt er ook een groepscursus ‘Omgaan met geld’ gegeven. Tijdens deze cursus worden vluchtelingen binnen zes bijeenkomsten wegwijs gemaakt binnen de (huishoud)financiën in Nederland.

Waarom is extra begeleiding bij administratie zo belangrijk?

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk zelfstandig worden en meedraaien met de maatschappij. Geldzorgen en -problemen kunnen hun integratie enorm onder druk zetten. Wanneer vluchtelingen van een asielzoekerscentrum naar een eigen woning verhuizen, beginnen zij vaak met een schuld. Bijvoorbeeld door een lening voor de inrichting van de woning en de verplichte inburgering. Daarnaast spelen soms ook hoge kosten voor eventuele gezinshereniging. Wanneer vluchtelingen in de problemen komen, hebben zij geen vangnet in de vorm van familie of vrienden. Bovendien maken zij vaak onvoldoende gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen waar zij wel recht op hebben, door onbekendheid met de Nederlandse situatie. Deskundige begeleiding in de eerste periode in hun nieuwe gemeente kan dit soort problemen voorkomen.

Is project Euro-Wijzer iets voor uw gemeente?

In een gezonde gemeente doet iedereen mee, ook vluchtelingen. Vooral in de eerste periode kunnen zij daar extra begeleiding in gebruiken. In de regio West en Midden-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) voert VluchtelingenWerk het project Euro-Wijzer voor verschillende gemeenten uit. We dragen op die manier bij aan een vangnet voor vluchtelingminima en hebben al veel vluchtelingen ondersteunt in het voeren van een gezonde financiële huishouding.

Contact

Meer weten over project Euro-Wijzer?

Neem contact op met onze regionale projectleider Lietje Kool: lkool@vluchtelingenwerk.nl

Budgetcoach Florrie en Azim uit Iran

Florrie: ‘In het begin spraken we een paar keer achter elkaar af om belangrijke zaken te regelen en post te bekijken en te structureren in een map. Nu heeft Azim zijn financiën op orde. Ondanks zijn zelfstandigheid, verdwaalt hij nog weleens in de doolhof van het Nederlandse stelsel. Dan trekt hij Florrie aan haar jasje. Azim: ‘Bijvoorbeeld die keer toen ik per ongeluk was overgestapt van energieleverancier, omdat iemand aan de deur zei dat het beter en goedkoper was.’ Florrie stimuleert Azim ook nog om goed te sparen: ‘Hij verdient het zo om even op vakantie te gaan.’

Samenwerkingspartners Euro-Wijzer

We werken in het project Euro-Wijzer nauw samen met andere instanties die zich bezighouden met schuldpreventie: gemeenten, nutsbedrijven en sociale partners als Schuldhulpmaatje, lokale formulierenbrigades, Humanitas en het Nibud. Euro-Wijzer wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds