Project Werkwoorden: vluchtelingen oefenen met vakjargon

Het is voor vluchtelingen niet altijd makkelijk hun weg te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Goede beheersing van de Nederlandse taal vergroot de kansen enorm. Vooral als er ook kennis is over taal die gerelateerd is aan het vakgebied. Met het pilot-project Werk-Woorden gaan vluchtelingen in Amsterdam daarom aan de slag met vakjargon.

Persoonlijke coach en ervaring opdoen

Gedurende een halfjaar worden vluchtelingen gekoppeld aan een vrijwillige coach, waarmee zij gedurende anderhalf uur per week vaktaal oefenen en daarnaast in groepsverband informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen. Denk aan bijeenkomsten met gastsprekers uit de praktijk of excursies naar Amsterdamse bedrijven, opleidingsinstituten en maatschappelijke organisaties. Ook krijgen de deelnemers opdrachten mee, zoals leren van nieuwe woorden of uitdrukkingen gerelateerd aan het (toekomstige) beroep en een gesprek beginnen met iemand uit de eigen beroepsgroep. Om deelname aan de excursie voor iedereen mogelijk te maken, worden ov-dagkaarten beschikbaar gesteld.

Traject op maat

Voorafgaand aan de deelname worden de wensen, motivatie en ervaringen van vluchtelingen in kaart gebracht. Op basis daarvan worden deelnemers ingedeeld in groepen zoals, zorg, techniek, horeca, ICT, ondernemerschap of zakelijke dienstverlening.

Doelgroep

Vluchtelingen die in een inburgeringstraject zitten of al voldoen aan de eisen van de inburgeringswet kunnen deelnemen aan het project. Net als vluchtelingen die onder de Participatiewet vallen, werkzoekend zijn of zich graag willen oriënteren op tot de arbeidsmarkt.

Bedrijven

Voor de werving van bedrijven en instellingen wordt gebruik gemaakt van het brede netwerk dat VluchtelingenWerk Amsterdam de afgelopen jaren heeft opgebouwd, maar we zijn ook op zoek naar andere bedrijven die willen bijdragen, bijvoorbeeld als gastspreker of bedrijfsbezoek.

Het project Werk-Woorden wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

Meer weten?

Neem contact op met:

Elizabeth Bereket
Projectleider Werk-Woorden
ebereket@vluchtelingenwerk.nl