Klachtenreglement

Stichting VluchtelingenWerk Midden-Nederland (VWMN) wil al haar cliënten en relaties zorgvuldig behandelen. Toch blijft hulpverlening het werk van mensen. Er kunnen dan ook (onbedoeld) fouten gemaakt worden. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen, heeft VWMN een klachtenregeling. In de brochure leest u hoe en waar u een klacht kunt indienen en hoe de behandeling van uw klacht verloopt.

Deel dit met anderen