Taalprojecten: Nederlands leren in de praktijk

Snel Nederlands leren is ontzettend belangrijk: het is de motor van de integratie. Een nieuwe taal leren, doe het beste in de praktijk. Daarom lopen er in bijna alle gemeenten waar VluchtelingenWerk actief is projecten op het gebied van taal. 

Hoe werkt het taalcoachproject?

Hoewel de uitvoering van de taalprojecten per gemeente kan verschillen, is de insteek veelal hetzelfde: een vluchteling wordt gekoppeld aan een vrijwilliger, een “taalcoach”, uit de buurt. Bij het koppelen kijken we naar de interesses en wensen van de vluchteling én de vrijwilliger. Delen zij een passie voor sport, muziek of een andere hobby? Is er voorkeur voor een oudere, jongere of een man of vrouw? Een goede match is belangrijk, want het uitgangspunt is dat koppels een samenwerking aangaan voor zo’n zes maanden. Hierdoor leren zij elkaar kennen en ontstaat meer vertrouwen: iets wat het leren ten goede komt én leuker maakt!

Wat doet een taalcoach?

De taalcoach en de vluchteling kunnen onderling bespreken wat zij fijn vinden om te doen. Willen ze bij iemand thuis afspreken, in de bibliotheek of juist samen iets ondernemen zoals fietsen, boodschappen doen of wandelen? Ook kan de taalcoach soms helpen met het lezen van een brief of met het oefenen van schoolopdrachten. Taalcoaches worden begeleid door een teamleider van VluchtelingenWerk.

Waarom is taalcoaching zo belangrijk?

Wanneer vluchtelingen vanaf een asielzoekerscentrum naar een “eigen” woning verhuizen, kennen ze vaak nog niemand in de buurt. Ze volgen meestal wel taalles, maar een paar uur per week naar school gaan is niet genoeg: zij moeten de taal ook leren toepassen in de praktijk. Extra mogelijkheden om te oefenen, maakt veel verschil. Dat zien wij o.a. bij vluchtelingen die bij ons een inburgeringstraject volgen. Zodra cliënten een taalcoach hebben, schiet hun niveau vooruit.

Daarnaast vormt een taalcoach een brug naar de samenleving. Veel vluchtelingen kennen nog niemand in de buurt waar zij naartoe verhuisden. Een taalcoach wijst hen de weg, en helpt hen hun netwerk te vergroten.

Meer informatie

Contact gemeenten 

Wilt u ook een taalcoachproject starten in uw gemeente? Informeer bij uw contactpersoon van VluchtelingenWerk. Heeft u nog geen contactpersoon? Neem dan contact op met: 

Eric Moesker
Manager Projecten & Inburgering
06-57314036
emoesker@vluchtelingenwerk.nl