Time4You: Empowerment voor vluchtelingkinderen

Time4You richt zich op empowerment van en belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen van 8 tot 18 jaar in de asielzoekerscentra. Onder het motto “kennis geeft zelfvertrouwen en controle” worden kinderen op kindvriendelijke wijze geïnformeerd over allerlei onderwerpen waar ze mee te maken hebben. Door voorlichting geven we informatie over de asielprocedure, kinderrechten en het leven in Nederland.

Wekelijkse themabijeenkomsten

Daarnaast organiseren we op de asielzoekerscentra wekelijkse themabijeenkomsten (Time4You’s). Hier gaan we met kinderen in gesprek en krijgen ze alle ruimte om vragen te stellen. De vrijwilligers zijn getraind om problemen te signaleren en, als dat nodig is, de kinderen door te verwijzen.

Video vluchtelingkinderen

Time4You is een project van VluchtelingenWerk Nederland. Daar waar nodig maken we gebruik van de expertise en deskundigheid van partnerorganisaties. Time4You loopt van 1 oktober 2017 tot en met 1 oktober 2020. Het project wordt gefinancierd door AMIF (Asiel-,Migratie- en Integratie Fonds) met co-financiering van (donateurs van) VluchtelingenWerk.

Meer weten?

Wil je meer weten over Time4You of het project (financieel) ondersteunen? Stuur dan een mail naar Lietje Kool, lkool@vluchtelingenwerk.nl