Budgetcoach (m/v) voor schuldpreventie-project euro-wijzer

Vluchtelingen starten hun leven in Nederland vaak vanuit een zeer kwetsbare inkomenspositie. Zij hebben een minimuminkomen en beschikken niet over spaargeld. Voor het inrichten van de woning sluiten zij een lening af, dus zij starten al met een schuld. Bovendien maken vluchtelingen vaak onvoldoende gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen waar zij wel recht op hebben. VluchtelingenWerk wil met het project Euro-Wijzer bijdragen aan een beter vangnet voor vluchtelingenminima. Dit door vluchtelingen te begeleiden bij het ontwikkelen van financiële vaardigheden als een ordelijke thuisadministratie, omgaan met digitaal betaalverkeer en leren vooruit denken/plannen in uitgavepatroon. Hiervoor zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die budgetcoach wil worden voor vluchtelingen die willen leren financieel zelfredzaam te zijn. Als budgetcoach bied je begeleiding aan vluchtelingen, in een één op één situatie. Samen inventariseer je of er schulden zijn en breng je deze in kaart. Aanvankelijk doen de vrijwillige budgetcoach en de vluchteling veel samen, maar uiteindelijk neemt de vluchteling stap voor stap de activiteiten over.

Als budgetcoach werk je met vluchtelingen, die wonen in Purmerend. Om goed met deze situaties om te kunnen gaan, biedt VluchtelingenWerk de budgetcoach een training aan.

Wat verwachten wij van een budgetcoach?

 

 • Een luisterend oor kunnen bieden / het leuk vinden om mensen te coachen
 • Goede contactuele vaardigheden;
 • Belangstelling voor vluchtelingen;
 • Om kunnen gaan met laaggeletterdheid/laagopgeleide vluchtelingen;
 • Een ordelijke administratie kunnen voeren;
 • Bereid zijn deel te nemen aan de training; 

Wat hebben wij te bieden?

 

 • Van betekenis zijn voor een ander , het verschil maken (preventief werken)
 • Veel dankbaarheid 
 • Interessant en zinvol vrijwilligerswerk
 • Deskundige begeleiding
 •  Interne scholingsmogelijkheden en jezelf ontwikkelen als persoon 
 • Contact met andere culturen
 • Een kleinschalig en warm team van vrijwilligers O

Organisatie

Stichting Vluchtelingenwerk West & Midden Nederland

Categorie

 • Hulpverlening
 • Buddy, maatje, praatje

Frequentie

 • Regelmatig (eens per week een dagdeel)

Doelgroep

 • Jeugd
 • Volwassenen
 • Ouderen

Contact

Nadia Meijer
0636300248
vluchtelingenwerk-purmerend@vluchtelingenwerk.nl