Juridisch medewerker ex-amateam (M/V) voor 24 – 28 uur per week Locatie Utrecht

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland
zoekt per direct voor een

Juridisch medewerker ex-amateam (M/V)
voor
24 – 28 uur per week
Locatie Utrecht


 

Het Ex-amateam

Het ex-amateam is gevestigd in Utrecht en begeleidt ex-ama’s, alleenstaande minderjarige asielzoekers die inmiddels boven de 18 zijn (en hun eventuele kinderen). Kenmerkend voor deze begeleiding is dat deze plaatsvindt vanuit een laagdrempelige setting. We begeleiden jongeren met een status, maar ook jongeren die ongedocumenteerd zijn. In de begeleiding van de gehele doelgroep is aandacht voor de toekomst, financiën, psychosociale problematiek, zelfredzaamheid en sociale binding.

De functie

Je biedt individuele ondersteuning en advies aan vreemdelingen waarbij de aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen en die in Utrecht verblijven. Je informeert over toegang tot basisvoorzieningen en rechtspositie in Nederland. Samen met cliënt onderzoek je de verblijfsmogelijkheden in Nederland. Je houdt hierbij rekening met de hulpvraag en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt.
Daarnaast ondersteun je de andere medewerkers in het team met betrekking tot de juridische begeleiding middels het maken van begeleidingsplannen, het bijhouden van beleidswijzigingen en het geven van advies.

Gaat het om jongeren met een vergunning dan bied je ondersteuning bij gezinshereniging en help je bij aanvragen voor de omzetting of verlenging van de vergunning en naturalisatie.

Verder denk je mee over kansen voor de organisatie en implementeer je vastgesteld beleid.

De uitdaging

Werken in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is, is voor jou geen probleem. Je vindt het leuk om met een eigentijdse methodiek te werken die nog in ontwikkeling is. Je durft veranderingen aan te brengen als het beter kan.

Je weet veel van de vreemdelingenwet en vindt het een uitdaging om mogelijkheden te vinden daar waar ze niet meer lijken te bestaan. Je vindt het leuk om te werken met jongeren uit andere culturen. Je wisselt graag ervaringen uit met collega’s en je vindt het leuk om de organisatie en de doelgroep naar buiten toe te vertegenwoordigen.

De ideale kandidaat:

  • Heeft een afgeronde opleiding rechten
  • Heeft affiniteit met de doelgroep en voelt zich verbonden met de missie van VluchtelingenWerk
  • Heeft kennis van de Vreemdelingenwet en Europees recht
  • Neemt verantwoordelijkheid, is initiatiefrijk/vindingrijk en staat sterk in zijn schoenen. Heeft uitstekende interculturele en communicatieve vaardigheden.
  • Is in staat om snel een goede relatie op te bouwen met cliënt en weet deze relatie in stand te houden. Is betrokken en weet grenzen te stellen.
  • Heeft sterke onderzoeksvaardigheden. Is in staat zelfstandig onderzoek te doen, kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en is in staat conclusies te onderbouwen. Is doortastend en blijft nieuwsgierig.
  • Heeft aantoonbare relevante werkervaring
  • Heeft ervaring met outreachend werken
  • Heeft professionele distantie en is stressbestendig

Wat we bieden

Een gepassioneerd team van mensen in een organisatie die sterk in beweging is. We bieden de kans om mee te bouwen aan de toekomst van onze organisatie en de dienstverlening aan asielzoekers en vluchtelingen.

We bieden een tijdelijke functie voor 12 maanden. Er is kans op verlenging van het contract.

Medewerkers vallen onder de CAO Sociaal Werk: Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Inschaling vindt plaats in schaal 8 op basis van vooropleiding, kennis en ervaring. Deze schaal kent een minimaal schaalbedrag van € 2627,- en een maximum van € 3742,-bruto obv 36 uur per maand.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Floorke Schoonheym, telefoon 030-2725002 of per mail fschoonheym@vluchtelingenwerk.nl.

Je schriftelijke reactie met CV kan je vóór 24 februari a.s. mailen naar

sollicitaties-westmidden@vluchtelingenwerk.nl ter attentie van Floorke Schoonheym. Gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden op maandag 02 maart.

VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen. Wij begeleiden asielzoekers in de juridische procedure en we ondersteunen vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. VluchtelingenWerk voert taken uit in het kader van rechtsbescherming, maatschappelijke begeleiding, informatie en advies, inburgering, taalondersteuning, participatie en arbeidstoeleiding.