Wijkvrijwilliger Amsterdam (vrijwilliger)

Vrijwillig, Amsterdam

Iets doen voor vluchtelingen in Amsterdam? Wij zoeken vrijwilligers in alle stadsdelen, met name in West, (Zuid)Oost en in Amsterdam Noord.

Taakomschrijving

Gedurende een half jaar onderhoud je als wijkvrijwilliger wekelijks contact met een vluchteling die in Amsterdam woont, voor sociaal contact, wegwijs maken in Amsterdam of het oefenen van de Nederlandse taal. Tevens kun je behulpzaam zijn bij het lezen van brieven of meegaan naar instanties. Als wijkvrijwilliger ben je een maatje en geen hulpverlener.

Brugfunctie

Op het kantoor van VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland, locatie Amsterdam wordt de vluchteling door een consulent ondersteund op maatschappelijk en juridisch gebied. Als wijkvrijwilliger bezoek je de vluchteling 1x per week bij hem/haar thuis en maak je hem/haar bekend met de Nederlandse samenleving. Als een vluchteling in Amsterdam komt wonen, komt diegene in een samenleving die heel verschillend is van wat hij/zij kent. Sommige vluchtelingen vinden het moeilijk contact te leggen met Nederlanders. Als wijkvrijwilliger ben je een schakel tussen de vluchteling en de Nederlandse maatschappij.

Wij vragen van jou:

 • Minimaal zes maanden beschikbaar zijn;
 • Sociaal vaardig,
 • Stevig in je schoenen staan;
 • Open staan voor andere culturen;
 • Kennis hebben van de sociale kaart of deze kennis willen verdiepen.

Wat heeft de organisatie te bieden?

 • Je krijgt een uitgebreid kennismakingsgesprek met de coördinator van de wijkvrijwilligers;
 • Je ontvangt een inwerkmap met veel informatie met betrekking tot vluchtelingenzaken;
 • Tijdens de koppeling krijg je ondersteuning door de coördinator;
 • Je onderhoudt contact met de consulent op kantoor;
 • Je kunt deelnemen aan verschillende workshops die aangeboden worden door VluchtelingenWerk;
 • Je ontvangt een gratis lidmaatschap van het Vluchtelingenmagazine.

Wat maakt het werk de moeite waard?

 • Je bent een belangrijke schakel voor de vluchteling naar de Nederlandse samenleving;
 • Je doet kennis op van van andere culturen;
 • Je kunt de vluchteling ondersteunen om zijn/ haar plek te vinden in de maatschappij;
 • Je draagt er aan bij dat een vluchteling zich welkom voelt in Amsterdam.

Tijdsbesteding

Minimaal één dagdeel per week. ( 2 a 3 uur per week)

Reageren

Je kunt je aanmelden bij Linda Oele, coördinator wijkvrijwilligers Amsterdam. Email:  loele@vluchtelingenwerk.nl tel.: 020 5205698. Hierna volgt een  kennismakingsgesprek van een uur. Als het van beide kanten goed bevalt, word je gekoppeld aan een vluchteling en verbindt je je voor de periode van een half jaar. Voor aanmeldingen in Amsterdam Noord, kun je terecht bij de coördinator van de wijkvrijwilligers in Amsterdam Noord, Elize Smal. elizesmal@gmail.com

Deel dit met anderen