Woonvrijwilliger Amsterdam

Vrijwillig, Amsterdam

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen (statushouder) worden vanuit een asielzoekerscentrum gehuisvest in diverse gemeenten, waaronder ook in Amsterdam. Zij worden door woonvrijwilligers ondersteund bij het bezichtigen van hun woning en bij het tekenen van het huurcontract, de inschrijving in de gemeente.

De woonvrijwilliger brengt de statushouder in contact met wijkbeheerders van de woningbouwvereniging en informeert de statushouder over wat er van hem/haar wordt verwacht als huurder.
Als de statushouder daadwerkelijk verhuisd is gaat de woonvrijwilliger nog één keer op huisbezoek. Daarnaast informeert de woonvrijwilliger de hem/haar over de dienstverlening van VluchtelingenWerk en over voorzieningen in de wijk zoals buurthuizen, Stadsdeelkantoor, goedkope winkels.

 

Wij verwachten

 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Interesse in andere culturen
 • Bekendheid met de sociale kaart van Amsterdam of bereid hier kennis van te nemen
 • Bereidheid om in verschillende buurten in Amsterdam huisbezoeken af te leggen
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Een dagdeel per week beschikbaarheid

 

Wij bieden

 • Afwisselend werk dat er toe doet
 • Bijeenkomst en uitwisseling met andere vrijwilligers
 • Mogelijkheid tot deelname aan trainingen en cursussen
 • Reiskostenvergoeding

 

Wat maakt het werk de moeite waard?

 • In korte tijd iets voor een ander betekenen
 • Kennismaken met mensen uit andere culturen
 • Kennis op doen van de sociale kaart van Amsterdam en van de situatie van nieuwkomers

 

Procedure

 • Gesprek met de coördinator van de woonvrijwilligers
 • Meelopen met een ervaren vrijwilliger
 • Korte proeftijd
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (dit kan kosteloos via VluchtelingenWerk geregeld worden)

 

Aanmelding

Voor aanmeldingen of vragen kunt u contact opnemen met Jan van der Voort op jvandervoort@vluchtelingenwerk.nl of via het telefoonnummer 020-5205674.

Deel dit met anderen