Vluchtelingen aan de slag met e-learning

Er zijn verschillende e-learningmodules beschikbaar die bijdragen aan de integratie van vluchtelingen. Helaas weten vluchtelingen niet altijd hoe deze modules werken. Met het e-learningtraject biedt VluchtelingenWerk daarom begeleiding bij het zoeken én doorlopen van een passende module.

Het inzetten van e-learningmodules heeft verschillende voordelen. ‘Er zijn modules beschikbaar op alle niveaus en over allerlei nuttige onderwerpen’, vertelt Erna Geleijnse, regionaal coördinator arbeidsparticipatie bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. 'Zo maken we gebruik van bestaande e-learningmodules om de taalvaardigheid te bevorderen, over internetbankieren, budgetteren of ter voorbereiding op werk. Bijvoorbeeld gericht op solliciteren, veiligheid op werk of vaktaal in de zorg.'

Werken in groepsverband

Om het effect van e-learning te vergroten, biedt VluchtelingenWerk het e-learingstraject aan in groepsverband. Erna: 'Deelnemers komen op een vast dagdeel in de week samen om te werken aan hun e-learingmodule, onder begeleiding. Die begeleiding is belangrijk, want de digitale vaardigheden van vluchtelingen zijn niet altijd voldoende om helemaal zelfstandig te werken. Ook begrijpen zij niet altijd alle tekst van een opdracht. Tijdens de bijeenkomsten kunnen deelnemers uitleg en toelichting vragen. Ook oefenen ze zo met werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen.'

Een module op maat

Een e-learningstraject duurt ongeveer drie maanden en wordt afgesloten met een certificaat. Voorafgaand aan het traject wordt per deelnemer bepaald welke module en welk niveau geschikt is. Zo volgt iedere deelnemer een traject op maat. Een gespecialiseerde begeleider van VluchtelingenWerk zorgt dat eventuele licenties zijn aangevraagd, zet de modules klaar in de digitale leeromgeving en monitoort de voortgang. Erna: 'Zo kan, door een goede terugkoppeling te geven aan de integratiecoach, participatiecoach of arbeidscoach, de kennis en ervaring van de begeleide e-learning meegenomen worden in  andere begeleidingstrajecten.'

Voorbeeld uit Velsen

Onder andere in de gemeente Velsen wordt  het e-learningstraject aangeboden. Daar werken de deelnemers van trajecten “Meedoen” en “Werk” met e-learning om taalniveau te verhogen en zelfredzamer en/of of meer participatie-fit te worden. Binnen dit e-learningstraject sluiten we zoveel mogelijk aan bij de activiteit en ontwikkeling van de deelnemers. Daarmee is het mogelijk om ook binnen de e-learning maatwerk te leveren.

dinsdag 13 augustus 2019