Vluchtelingen in Hilversum bereiden zich voor op werk

Vluchtelingen willen vaak graag zo snel mogelijk aan de slag. Ons project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) bereidt hen voor op de arbeidsmarkt. Eigenlijk moeten deelnemers Nederlands spreken op A2-niveau, maar in Hilversum startte een pilot op A1-niveau. We namen een kijkje bij de laatste bijeenkomst.

Stel: het is je eerste werkdag en je moet tot twaalf uur werken, maar je hebt om tien uur je taken al af. Wat doe je dan? Wachten tot je een nieuwe opdracht krijgt van je baas of vragen aan een collega of er nog iets te doen is? Trainer Nikki legt de vraag voor aan zo’n twintig gemotiveerde vluchtelingen en een aantal vrijwilligers. In kleine groepjes van drie overleggen ze over het antwoord.

Een goede basis

Het onderwerp “initiatief nemen” staat centraal tijdens deze laatste bijeenkomst van de pilot. Eerder zijn ook de thema’s “belang van tijd” en “nee-zeggen” behandeld. Nikki: 'Anders dan bij de reguliere VIP-trainingen, waar we kijken hoe deelnemers hun ervaring en kwaliteiten in Nederland kunnen inzetten, richten we ons bij deze pilot op de basisgebruiken op de Nederlandse werkvloer.  Wat moet je minimaal weten om je staande te houden? Die kennis biedt zelfvertrouwen.'

Lui of enthousiast?

De deelnemers zijn eruit. Onder andere Rabah uit Irak wil zijn idee wel delen: “Hoi, ik ben hier nieuw en klaar met mijn werk. Kan ik jou nu helpen?”. Een goede suggestie, maar die vraag kun je in Georgië beter niet aan je baas stellen, weet Giorgi. 'Daar zal hij denken dat je zijn baan wilt afpakken en kun je beter wachten tot je een nieuwe opdracht krijgt. Maar in Nederland denken de mensen dan misschien dat je lui bent.'

Samen aan de boterhammen

De groep praat nog even door over belangrijke verschillen. Daarna zijn de “do’s, en don’ts” aan de beurt. Jalal, een docent Engels uit Syrië, legt de groep uit wat dat zijn: dingen die je beter wel of juist niet kunt doen. Daar kan iedereen wel tips over geven: niet bellen met vrienden, niet te laat komen. Wat wel een goed idee is? Samen lunchen met je collega’s. 'Dan neem ik een grote tas mee voor iedereen', grapt de Iraakse Alaa. Maar Nikki moet hem teleurstellen: Nederlanders nemen meestal alleen voor zichzelf boterhammen mee.

Ervaring opdoen in de praktijk

Dan is het tijd voor de afsluiting. Wat vonden de deelnemers van de trainingen? Ze zijn enthousiast. De meeste zijn minder bang voor hun eerste werkdag. Komende weken gaan ze samen met hun persoonlijke jobcoach, speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers, op zoek naar een vrijwilligersplek. Sommige hebben er al een gevonden. Zo mag Rabah, die in Irak gecertificeerd voetbaltraining was, bij de plaatselijke club aan de slag. Grote kans dat hij daar over kan vertellen op de terugkomdag op 27 juni!

 

dinsdag 30 april 2019

VIP: Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk aan de slag en bouwen aan een zelfstandige toekomst, maar hoe vind je in Nederland een baan en wat heb je daarvoor nodig? Met ons project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) bereiden we vluchtelingen voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Meer artikelen

Projectcoördinator Gatra Peshtaz over de pilot:

'VIP-A1 is een variant op ons arbeidsparticipatieproject VIP. Het reguliere project is voor deelnemers met A2-niveau, maar we merkten tijdens de uitvoering dat daardoor een grote groep vluchtelingen, die wel klaar was voor hun eerste stap richting de arbeidsmarkt, buiten het taalcriterium viel. Niet alleen van vluchtelingen, maar ook vanuit onze partner-gemeenten kregen we steeds vaker de vraag voor een vroege start op participatiegebied. We zijn toen een aanbod gaan ontwikkelen wat geschikt is voor vluchtelingen die net zijn gestart met inburgeren (A1). Ook hebben we tijdens het werven van vrijwillige jobcoaches extra gelet op kwaliteiten als betrokkenheid, creativiteit en geduld.’