VluchtelingenWerk maatschappelijk partner van Tweetakt

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland en Festival Tweetakt slaan dit jaar de handen ineen!

VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Festival Tweetakt is een jaarlijks kunstenfestival in Utrecht, met theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens en beeldende kunst.

Geschikt voor alle leeftijden, van kleuters tot jongeren tot opa en oma. Festival Tweetakt vindt het belangrijk dat kunst en cultuur toegankelijk is voor iedereen. Een van de doelstellingen van het festival is om drempels weg te nemen en ook doelgroepen aan te spreken die normaal gesproken niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen. Dit geldt ook voor nieuwkomers. Festival Tweetakt en VluchtelingenWerk vinden elkaar in dit streven om cultuur voor en van iedereen te laten zijn.

“Wij zien uit naar de samenwerking met het culturele festival Tweetakt. Cultuur is van en voor iedereen. Met deze samenwerking kunnen gezinnen met een vluchtelingenachtergrond ook genieten van theater, muziek, dans en beeldende kunst én krijgen statushouders de mogelijkheid om werkervaring op te doen als vrijwilliger. Op naar vele mooie ontmoetingen, want onbekend maakt onbemind!”, aldus Tineke Parson, directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland.

De samenwerking omvat meerdere projecten:

Werkervaringstraject

Tweetakt biedt nieuwkomers de kans om als vrijwilliger werkervaring op te doen op het festival. Op deze manier worden mensen die interesse hebben in werken in de culturele sector betrokken bij het festival. Ze krijgen de kans om werkervaring op te doen in de evenementenorganisatie en versterken hun netwerk door de nieuwe contacten die ze opdoen tijdens het festival. We werken hierin ook samen met Welkom in Utrecht. Interesse? Meld je hier aan.

Vluchtelingkinderen

Met het project Time4You informeert VluchtelingenWerk kinderen van 8 tot 18 in azc’s tijdens speciale bijeenkomsten op kindvriendelijke wijze over allerlei onderwerpen waar ze mee te maken hebben, zoals de asielprocedure, kinderrechten en het leven in Nederland. Op deze manier krijgen ze handvatten om sterker in hun schoenen te staan en kunnen ze hun hart luchten. Festival Tweetakt ondersteunt dit project en plaatst een donatie-installatie op het festivalcentrum om geld in te zamelen voor dit project.

Geef een Toegift

Festival Tweetakt probeert elk jaar een gevarieerd publiek aan te trekken. Een onderdeel hiervan is het samenwerken met maatschappelijke organisaties en actief uitnodigen van verschillende groepen. Een van de manier waarop dit gebeurt is het Geef een Toegift project. Vorig jaar werd Geef een Toegift door de De Verenigde Podiumkunstenfestivals gelanceerd.  Door het hele land wordt festivalpubliek opgeroepen een entreekaartje te kopen voor iemand met minder financiële middelen, om zo kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een breder publiek. Dit jaar zet Tweetakt Geef een Toegift in voor vluchtelingengezinnen waar VluchtelingenWerk contact mee heeft. Bezoekers van Tweetakt kunnen bij het online bestellen van hun kaartjes een extra gezinskaart aanschaffen voor een vluchtelinggezin. Deze gezinnen kunnen zo genieten van een van de jeugdvoorstellingen op Festival Tweetakt.

dinsdag 12 februari 2019