Wat doet VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland?

VluchtelingenWerk zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers in Nederland. Onze belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, hulp bij het leren van de taal, wegwijs maken in de samenleving en ondersteuning bij inburgering.

 • Belangenbehartiging: aandacht vragen bij overheid en politiek

  VluchtelingenWerk is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als het publiek. Wat doen we om...

  Lees verder
 • Decentrale opvang

  Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, verhuist hij of zij vanuit een asielzoekerscentrum naar een woning in een gemeente. VluchtelingenWerk biedt daarbij op verschillende locaties ondersteuning.

  Lees verder
 • Draagvlakverbreding

  De PR-vrijwilligers vormen een brugfunctie tussen de maatschappij en de vluchteling.

  Lees verder
 • Inburgering

  Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen...

  Lees verder
 • Inzamelen kleding en huisraad/speelgoed - Kringloopwinkels

  VluchtelingenWerk zamelt zelf géén goederen in voor Vluchtelingen. Wij verwijzen hiervoor door naar Kringloopwinkels bij u in de buurt.

  Lees verder
 • Juridische Begeleiding (Centrale opvang)

  In de centrale opvang begeleiden de teams vluchtelingen en asielzoekers in asielzoekerscentra. Op elke opvanglocatie zijn medewerkers van VluchtelingenWerk aanwezig of organiseren zij een spreekuur.

  Lees verder
 • Kindervakantieweken

  Deze weken worden georganiseerd door het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland samen met zes vakantieorganisaties en zijn bestemd voor kinderen van vluchtelingen en asielzoekers en voor eenoudergezinnen.

  Lees verder
 • Noodfonds voor vluchtelingen

  Naast alle begeleiding en projecten, heeft VluchtelingenWerk ook een Noodfonds. Dit Noodfonds geeft cliënten financiële ondersteuning bij hoge legeskosten, een acute medische behandeling, de kosten om een gezin te herenigen en andere...

  Lees verder
 • Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming

  Om medewerkers van VluchtelingenWerk èn externe partners met complexe vragen op het gebied van de asielprocedure (met name m.b.t . uitgeprocedeerden) te ondersteunen heeft VluchtelingenWerk een aantal Regionale Steunpunten Rechtsbescherming opgezet.

  Lees verder
 • VluchtelingenWerk helpt bij gezinshereniging

  Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. In de praktijk blijkt dit vaak een ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. VluchtelingenWerk biedt gezinnen praktische hulp...

  Lees verder
 • Voor het onderwijs

  Wij brengen vluchtelingen onder de aandacht van scholieren door ze in de klas te brengen. Ontmoeting is immers een onmisbaar element om het onderwerp tastbaar te maken. Scholen in basisonderwijs, middelbaar onderwijs én voortgezet onderwijs kunnen...

  Lees verder
 • Voorlichting

  VluchtelingenWerk geeft onder meer voorlichting aan instellingen en organisaties over de situatie en de problematiek van vluchtelingen en nieuwkomers, over het asielbeleid en het beleid ten opzichte van nieuwkomers, en over de mogelijke bijdrage...

  Lees verder
 • Participatieverklaring

  Alle vluchtelingen in Nederland moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om vluchtelingen te wijzen op de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving. De verantwoordelijkheid voor deze verklaring...

  Lees verder

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018