Afgeronde projecten

Hier vindt u een overzicht van de met succes afgeronde projecten.

 • Gedeelde toekomst

  Ouder worden in een vreemd land valt zwaar. Zeker als je pas op latere leeftijd in Nederland bent komen wonen, zoals oudere vluchtelingen. Door leeftijd, culturele verschillen, taalproblemen, een laag inkomen en het ontbreken van een sociaal netwerk is het voor hen extra moeilijk om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving.

  Die ‘gedeelde toekomst’ krijgt aandacht in workshops én in een reeks persoonlijke ontmoetingen tussen vijfentwintig oudere vluchtelingen en vijfentwintig andere oudere Amsterdammers. Vijfentwintig oudere vluchtelingen zijn duurzaam uit hun isolement gehaald doordat zij in contact zijn gebracht met vijfentwintig oudere Amsterdammers in hun eigen wijk.

  Meer informatie:

  Conchita Rink

  E-mail: crink@svaz.nl

 • Beter in balans

  Een lange periode van leven onder stress kan allerlei problemen veroorzaken bij mensen. Problemen die vluchtelingen tegenkomen zijn bijvoorbeeld: hoofd- of buikpijn zonder dat daar een aanwijsbare medische oorzaak voor is, slecht slapen, snel geïrriteerd raken, concentratieproblemen, zorgen over familie en vrienden in het land van herkomst, neerslachtigheid en opvoedingsproblemen. Psycho-sociale problemen komen vaak naar voren tijdens de spreekuren. Daarom heeft VluchtelingenWerk enkele jaren de training psycho-educatie gegeven. Iedere training omvat 12 bijeenkomsten van twee uur. Per bijeenkomst wordt een nieuw onderwerp, een theorie of ontspanningsoefening behandeld. De bijeenkomsten zijn geen therapie, maar deelnemers kunnen desgewenst doorverwezen worden naar specialistische instellingen. Bij voldoende animo kan een nieuwe training worden georganiseerd.

  Meer informatie:

  Hans van Stee

  E-mail: hvanstee@svaz.nl

 • Mensenbieb

  In de Mensenbieb kun je een “mens lenen” en in gesprek gaan met iemand met een andere achtergrond. Dit internationale concept wordt door VluchtelingenWerk ingezet om Nederlanders op ludieke wijze in contact te brengen met vluchtelingen. Het ijs wordt daarbij gebroken door bezoekers van bijvoorbeeld een festival te confronteren met vooroordelen op onder andere stickers en sandwichborden. Hierdoor ontstaan interessante gesprekken. De Mensenbieb is inmiddels op diverse plekken georganiseerd, onder andere op het theaterfestival De Parade en de vrijwilligersmarkt in Zaandam.

  Meer informatie:

  Henriette Pel

  E-mail: hpel@svaz.nl

 • Nadenken over terugkeer

  Tijdens het project Nadenken over terugkeer dat SVAZ in 2010/2011 heeft georganiseerd, zijn met name uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Irak en Ivoorkust begeleidt. Tijdens bijeenkomsten is met uitgeprocedeerde vluchtelingen besproken wat de kansen zijn voor verblijf in Nederland en in het land van herkomst. Op basis daarvan kunnen ze zelf keuzes maken voor hun toekomst.

  Naast vluchtverhaalanalyses en een intensief traject met toekomstgesprekken geven we informatie via vertrouwenspersonen uit de doelgroep en door contacten met mensenrechtenorganisaties in het land van herkomst. Als de cliënt besluit om terug te keren bemiddelt VluchtelingenWerk en verwijzen we door naar een van de instanties van de Stichting Duurzame Terugkeer.

  VluchtelingenWerk werkt alleen mee aan het proces van vrijwillige terugkeer, als aan de voorwaarden van de UNHCR wordt voldaan: in veiligheid, met waardigheid en met toekomstperspectief.

  Meer informatie:

  Arife Kaymak

  E-mail: akaymak@svaz.nl

 • Tussen Luipaard en Leeuw

  Tussen Luipaard en Leeuw

  Van oktober 2011 tot oktober 2013 heeft het project 'Tussen Luipaard en Leeuw’ in Zaanstad en Purmerend plaatsgevonden. Ruim 50 vluchtelingen zijn door middel van training en coaching voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt. 34 deelnemers hiervan hebben succesvol stage gelopen bij organisaties in de regio. SVAZ heeft nauw samengewerkt met het bedrijfsleven in de regio. De bedrijven die met een van onze vluchtelingen hebben gewerkt, zijn zeer tevreden over de inzet en motivatie van hun kandidaat.

   

  Partners

  Onderstaande organisaties hebben het mogelijk gemaakt dat één of meerdere deelnemers stage lopen binnen hun bedrijf. Wij danken onze partners hartelijk, mede namens u wordt dit project een succes.

  Meer informatie:

  Heidi van Haastert

  E-mail: hvanhaastert@svaz.nl

  Tussen luipaard en leeuw is financieel mogelijk gemaakt door Achmea Foundation, Instituut Gak en VSBfonds

 • Talent uit Isolement (TUI)

  Op 27 november 2013 namen 6 deelneemsters van Talent Uit Isolement (TUI) op een feestelijke bijeenkomst in de Meevaart hun diploma Facilitair Medewerker in ontvangst. Karin van Herk van het Regiocollege Zaandam, dat in samenwerking met de Meevaart de opleiding verzorgde, reikte de diploma's uit en richtte daarbij een persoonlijk woord van felicitatie aan de trotse kandidaten. Met dit diploma op zak kunnen de afgestudeerden aan de slag in de facilitaire dienstverlening van verschillende grote organisaties, bijvoorbeeld hotels, ziekenhuizen of bejaardentehuizen. Ook biedt het degenen die verder willen leren de mogelijkheid om door te stromen naar een MBO-opleiding op niveau 3.

   

  SUCCESVOLLE RESULTATEN IN WERKGELEGENHEIDSPROJECT ´TALENT UIT ISOLEMENT´

  Met veel trots presenteren wij u de resultaten van het werkgelegenheidsproject Talent Uit Isolement (TUI).
  SVAZ heeft dit project voor vluchtelingenvrouwen ontwikkeld toen in 2009 bleek dat slechts elf procent van de vluchtelingenvrouwen die bij ons cliënt waren een betaalde baan had. Onder de overige 89 procent waren er echter heel veel vrouwen die via een (beroeps)opleiding en/of werkervaring in het land van herkomst competenties hebben opgebouwd die zij uitstekend kunnen inzetten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  Dankzij de bijdragen van het VSBfonds en Instituut Gak kon SVAZ in mei 2011 met TUI beginnen. In september 2011 is de eerste groep van 15 deelneemsters gestart en in februari 2013 begon de vijfde en tevens laatste groep in TUI.
  Tijdens een inspirerende slotconferentie op 7 maart 2014 sloten wij het project af met onderstaande resultaten:


  - 92 vluchtelingenvrouwen hebben deelgenomen aan het project;
  - 82 vluchtelingenvrouwen (89%) hebben het hele traject van een jaar succesvol afgerond;
  - 61 vluchtelingenvrouwen (66%) zijn gekoppeld aan een taalcoach;
  - 62 vluchtelingenvrouwen (65%) hebben werkervaring opgedaan via stages en/of vrijwilligerswerk;
  - 61 vluchtelingenvrouwen (66%) volgen een (beroeps)opleiding, enkelen hebben die al voltooid;
  - 18 vluchtelingenvrouwen (20%) hebben betaald werk;
  - 16 vluchtelingenvrouwen (17%) zijn uit de uitkering door studiefinanciering of fulltime werk.”


  Lees hier meer in de brochure die over TUI is gemaakt!

  Voor meer informatie over het afgeronde project kunt u contact opnemen met Sophie Koper (skoper@svaz.nl / 020-5205610)

  Talent uit Isolement is financieel mogelijk gemaakt door Instituut Gak

 • Startbaan

  Veel vluchtelingen hebben een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze geen professioneel netwerk hebben of omdat hun diploma's hier niet worden erkend. Slechts 36 procent van de vluchtelingen in Nederland heeft een betaalde baan, tegenover 68 procent van de autochtone bevolking. VluchtelingenWerk en UAF bundelen hun krachten om deze kloof te dichten. Dankzij financiering door de Nationale Postcode Loterij, kunnen wij het project Startbaan aan de vluchtelingen aanbieden.

  Doelstelling en doelgroep

  Met het landelijke project Startbaan willen we in totaal zeshonderd vluchtelingen naar een baan, stage of opleiding toeleiden. Het project is bedoeld voor vluchtelingen (m/v) die in het bezit zijn van een legale verblijfsvergunning na ooit asiel te hebben aangevraagd en die hun inburgeringsexamen hebben behaald.

  Aanmelden

  Kandidaten die zich aanmelden worden zorgvuldig geselecteerd op motivatie en taalbeheersing. Belangstellenden kunnen contact opnemen met  Wanda Steiger: 020-6277745 of e-mail: wsteiger@svaz.nl


  Het project

  Training

  Met iedere kandidaat overleggen wij of hij eerst start met de training van 13 weken waarin aandacht wordt besteed aan competenties, sollicitatietraining, arbeidsmarktoriëntatie, computervaardigheden, rekenvaardigheid, conversatie en telefoontraining. Deze cursussen worden gegeven door een team van ervaren en gemotiveerde docenten.

  Werk

  Met alle deelnemers gaan wij intensief aan de slag om een baan, vrijwilligerswerk of een leer-werkplek te vinden. Gedurende het hele traject wordt iedere deelnemer begeleid door een jobcoach.

  Begeleidingsduur

  Het gehele begeleidingstraject duurt 9 maanden.

  Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Conchita Rink (crink@svaz.nl / 020-6277745)

  Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Nationale Postcode Loterij

 • WerkWoorden

  Een taalcoachproject voor Vluchtelingen

  Voor meer informatie:


  http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-werk...


  Mogelijk gemaakt door:


  Rabobankdfoundation

  VSBfonds

  ManPower


  Contactpersoon: Elizabeth Bereket

  Email: ebereket@svaz.nl

  tel nr: 020 5205622

 • Blik op de Toekomst

  Blik op de Toekomst


  Met het project Blik op de Toekomst biedt VWNWH ondersteuning aan (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers en vluchtelingen bij het vinden van nieuw toekomst perspectief: sinds de invoering van de vreemdelingenwet 2000 is de druk op asielzoekers om terug te keren sterk toegenomen. In de praktijk is het realiseren van terugkeer erg moeilijk. Asielzoekers willen of kunnen niet terug en nemen hun toevlucht tot de illegaliteit. Ze leven hierdoor in onaanvaardbare leefomstandigheden en met een onzekere toekomst.

  Projectactiviteiten

  (Vrijwillige) medewerkers van VWNWH begeleiden (bijna) uitgeprocedeerden door het voeren van counselinggesprekken. Hierbij wordt samen met de cliënt gekeken of er nog mogelijkheden zijn voor een nieuwe procedure en, zo niet, wat de alternatieven zijn voor de toekomst. In de gesprekken wordt ook ingegaan op de consequenties van illegaliteit en de kansen en mogelijkheden bij terugkeer naar het land van herkomst. Bij signalering van psychosociale problematiek krijgt een cliënt extra counseling aangeboden. Cliënten worden daarnaast gestimuleerd om een realistisch plan voor de toekomst te bedenken. De medewerkers die deze groep cliënten gaan begeleiden krijgen hiervoor een training op maat.

  Duurzame terugkeer

  Wanneer duidelijk is dat een cliënt terugkeer naar het land van herkomst als een daadwerkelijke optie ziet, wordt vanuit VluchtelingenWerk geprobeerd om in het voortraject zoveel mogelijk drempels weg te nemen.  Zo worden cliënten bijvoorbeeld begeleid in het opstellen van een ondernemingsplan zodat zij eenmaal terug een nieuwe start kunnen maken.

  Maatwerk bij Terugkeer

  Als cliënten kiezen voor terugkeer, worden zij doorverwezen naar Maatwerk bij Terugkeer. Deze organisatie werkt samen met lokale partnerorganisaties in het land van herkomst die de opvang en begeleiding van de terugkeer ter plaatse uitvoeren. De partnerorganisatie helpt bij het verkrijgen van documenten, bij het terugvinden van familie, het vinden van een woning of het opzetten van een eigen bedrijf in het land van herkomst. In september start Maatwerk bij Terugkeer met een serie voorlichtingsbijeenkomsten om medewerkers van VWON te informeren over hun werkzaamheden.

  Financiering

  Het project Blik op de Toekomst wordt mogelijk gemaakt door medefinanciering van het Europees Terugkeerfonds. 

   

   

   

   

 • Duurzame terugkeer

  Duurzame terugkeer

  In dit project wordt samen met (ex-)asielzoekers gekeken naar de mogelijkheden en het wegnemen van belemmeringen om terug te keren naar het land van herkomst, als blijkt dat legaal verblijf in Nederland op geen enkele wijze haalbaar is.

  Terugkeer is duurzaam te noemen als er in het land van herkomst voldoende mogelijkheden zijn om veilig te re-integreren waarbij ook de medische, psychische en economische aspecten belicht worden. Samen met de (ex-)asielzoeker worden alle alternatieven in kaart gebracht, van herhaalde aanvragen en terugkeer, tot aanverwante onderwerpen zoals illegaliteit en haar consequenties. Begeleiders worden voor dit doel geschoold.
   

 • Samenspel

  Samenspel

  Samenspel is een project dat VluchtelingenWerk Nederland uitvoert op heel veel azc’s in Nederland en waar honderden kinderen bij betrokken zijn. Doel is het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten, de kinderen in contact brengen met de Nederlandse samenleving en de leefomstandigheden in het azc verbeteren.

  Kinderen zijn kwetsbaar en lijden onder de spanningen die het leven als asielzoeker met zich meebrengt. In dit project, gefinancierd door het Europees Vluchtelingenfonds, kunnen zij alle spanning even vergeten en weer even echt kind zijn. In 2014 voerde VluchtelingenWerk Noordwestholland Samenspel uit in Alkmaar. Dit jaar is het in Den Helder.

  Project Samenspel wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Vluchtelingenfonds.

  Heb je interesse om een muzikale bijdrage te leveren aan het project? Wil je bijvoorbeeld meehelpen in de instrumententuin bij het volgende eindconcert of zou je een keer muziekles willen geven op een azc in onze regio? Neem dan contact op met Clemy de Rooy c.derooy@vwnwh.nl.

   

 • Tell me! - Kinderen in het azc vertellen hun verhaal

  Tell me! - Kinderen in het azc vertellen hun verhaal

  Tell me! is een project over kinderparticipatie op asielzoekerscentra van VluchtelingenWerk Nederland, UNICEF Nederland en Defence for Children in samenwerking met COA.

  Tell me! beoogt kinderen en hun begeleiders meer kennis te bezorgen over kinderrechten. UNICEF ontwikkelt een website speciaal voor kinderen en professionals op azc's. Vluchtelingenwerk verzorgt voorlichting aan kinderen en Defence for Children geeft trainingen aan medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en aan COA medewerkers. Het project wordt gefinancieerd door het Europees Vluchtelingenfonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

   

 • Wereldtuin in de Beemster

  Wereldtuin in de Beemster

  In 2012 startte De Johanneshof in samenwerking met Vluchtelingenwerk Noordwestholland een nieuw project: Wereldtuin in de Beemster. De oude pastorietuin van Westbeemster blijkt een ideale plaats voor vrouwen van over de hele wereld om met elkaar in contact te komen.

  Nederlandse vrouwen uit onze directe omgeving en migranten vrouwen uit alle delen van de wereld, die in Nederland zijn komen wonen. De insteek is: wij willen graag leren van elkaars gewoonten en gebruiken.

  De vrouwen vormen een kleurrijk gezelschap uit Afghanistan, Birma, Tsjetsjenië, Suriname, Turkije, Ethiopië, Pakistan, Eritrea, Ivoorkust, Brazilië, China. Samen met vrouwen uit de Beemster werken zij in de Wereldtuin, plukken appels in de boomgaard of helpen op een nabij gelegen veehouderij.

  De tuin, het buiten zijn, het zaaien en oogsten van bloemen, kruiden en groenten, roept herinneringen op. De verhalen worden verteld tijdens de maaltijden, die op de vuurplaats worden bereidt met producten uit de tuin. Het zorgt voor herkenning en saamhorigheid.

  Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde zij dit aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen. Door de bijdrage van het Oranjefonds kunnen Johanneshof en Vluchtelingenwerk in 2013 drie projecten organiseren en zo de duurzaamheid van het project waarborgen.

   

 • Werk-Woorden

  VluchtelingenWerk Nederland is in januari 2015 gestart met het project Werk-Woorden en VWNWH participeert hierin. Ook na het afronden van een inburgeringstraject, blijken veel vluchtelingen nog behoefte te hebben aan taalbegeleiding. Met het project Werk-Woorden wil VWNWH voor het einde van 2015 160 taalkoppels realiseren. Gedurende minimaal een half jaar zullen 120 taalcoaches wekelijks 1à 2 uur met deze vluchtelingen activiteiten ondernemen.

  Doelstelling:

  • het verbeteren van de Nederlandse taal van verblijfsgerechtigde vluchtelingen door het oefenen van de taal in de praktijk, passend bij niveau, opleiding en leerdoel en het vergaren van kennis over de Nederlandse samenleving;
  • het vergroten van de participatie van vluchtelingen (stijging van 1 trede op de participatieladder);
  • het stimuleren van duurzame ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlandse burgers.

  Voor wie?
  Alle vluchtelingen met een verblijfsvergunning die niet (meer) deelnemen aan een inburgeringstraject en die zelf aangeven behoefte te hebben aan individuele ondersteuning ten aanzien van taalbeheersing en participatie.

  Wat doet een taalcoach?
  Taalcoaches zijn gedurende 1 à 2 uur per week beschikbaar om met de vluchteling te werken aan taalverbetering. Hiervoor is materiaal beschikbaar met concrete voorbeelden om te werken aan spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, vergroten van de woordenschat, etc. Maar ook vele tips om samen activiteiten te ondernemen. De vrijwilliger krijgt hiervoor een training waarbij extra aandacht is voor  interculturele communicatie.

  Goede match
  Voor een succesvolle taalkoppel is het belangrijk dat er een goede match plaatsvindt: het moet natuurlijk wel klikken tussen de nieuwkomer en de taalcoach. Er wordt daarom rekening gehouden met de wensen en interesses van beiden partijen.

  Financiering:
  Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het VSB Fonds en de Rabobank Foundation.

 • Kind in Harmonie

  In samenwerking met Het Nederlands Symfonieorkest en Vrenegoor Film- en Theaterproducties heeft VluchtelingenWerk Nederland het unieke project ´Kind in Harmonie´ georganiseerd waarin leerlingen uit het basisonderwijs en leerlingen van basisscholen op azc Echt en Dronten zich hebben voorbereid om samen met Het Nederlands Symfonieorkest in 2013 een concert te geven op basis van de eerste symfonie van Gustav Mahler.

  Presentator Eric Robillard vertelt samen met de kinderen en het orkest in tekeningen, muziek en tekst het verhaal van een elf-jarig meisje dat uit haar eigen land moet vluchten en als talisman van haar ouders een lied meekrijgt.

  Door leerlingen actief en heel direct bij het concert te betrekken worden concert en voorbereiding een ontdekkingsreis, die ze laat kennismaken met een nieuwe wereld en met de kracht van het samen muziek maken. Doel is om een brug te slaan tussen de belevingswereld van de kinderen en de klassieke muziek. Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers krijgen een aparte aanvulling en krijgen een apart aanbod in het voorbereidingstraject: tien lessen gegeven door een vakdocent op de school van het azc.

  Wilt u meer weten?

  Lees dan ook het artikel over dit project op de landelijke website of het nieuwsbericht over het eindresultaat.

   

 • Intercultureel theehuis

  Voor een goede integratie is contact tussen vluchtelingen en autochtone Nederlanders van belang. Vluchtelingen willen graag meer contact met Nederlanders en veel Nederlanders staan open voor contact met vluchtelingen. In de praktijk bljkt dat beiden elkaar weinig tegenkomen. Het Intercultureel Theehuis werd daarom opgericht als ontmoetingsplaats voor alle inwoners van de regio Utrecht.

  Het project droeg bij aan de verbinding tussen mensen uit verschillende culturen. Een divers publiek bezocht wekelijk de ontmoetingsavonden. Het Intercultureel Theehuis leverde zo een goede bijdrage aan duurzame en sociale verbindingen in de Utechtse samenleving. De programmering was gericht op uitwisseling, dialoog en ontmoeting.

  In juli 2012 is na ruim 12 jaar gestopt met het Intercultureel Theehuis. De reden? Een tekort aan geld en vrijwilligers. We kijken met veel plezier en trots terug op de prachtige avonden die we georganiseerd hebben.

 • PlusMin, project budgetbegeleiding

  In Nederland wordt officiële informatie vooral per post verstuurd. De meeste brieven die mensen ontvangen zijn afkomstig van de overheid, de gemeente, de belastingdienst of van verzekeringsbedrijven. De brieven zijn meestal geschreven in ambtelijke taal en daarom vaak moeilijk te begrijpen, zeker voor hen die de Nederlandse taal als tweede taal hebben geleerd.

  De eigen administratie bijhouden is door al dit ambtelijk taalgebruik ingewikkeld. Onder een goede administratie valt ook: goed omgaan met geld, overzicht over de financiën, toeslagen aanvragen, rekeningen betalen, et cetera. Dit kan moeilijk zijn.

  Overzicht op financiën

  De vrijwillige coaches van het budgetbegeleidigsproject PlusMin van VluchtelingenWerk Midden-Nederland (afdeling Utrecht) ondersteunen vluchtelingen bij het opzetten van hun eigen financiële administratie en correspondentie archief, zodat zij deze thuis op een eenvoudige en overzichtelijke manier kunnen bijhouden. Met het ontwikkelen van deze administratieve vaardigheden wordt de zelfredzaamheid van de vluchteling vergroot. Zo draagt de coach bij aan de financiële zelfredzaamheid van vluchtelingen.

  Tijdens de persoonlijke coaching komt de coach bij de vluchteling thuis om samen een overzicht aan te brengen in de administratie, de post te ordenen en een balans op te maken van inkomsten en uitgaven. Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van een zogenoemde PlusMin-map, waarin belangrijke post en geldzaken bewaard. Deze map is speciaal beschikbaar gesteld voor dit project.

  De coaches hebben een projectleider als ondersteunend contactpersoon, hij of zij onderhoudt regelmatig contact over evaluaties en terugkoppelingen.

  Het project PlusMin is inmiddels ondergebracht bij het project Taalcoaching.

 • Vluchtelingen ambassadeurs

  Het project Vluchtelingenambassadeurs probeert de participatie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving te vergroten. Door middel van het oprichten van een netwerk van vluchtelingenambassadeurs wordt mogelijk gemaakt dat de samenleving meer weet over vluchtelingen en er meer contact komt tussen vluchtelingen en de samenleving.

  Ambassadeurs

  De vluchtelingenambassadeurs vormen een sleutel tussen hun persoonlijke sociale netwerk en organisaties in hun omgeving. Aan de ene kant zoeken ze naar mensen uit hun sociale netwerk die betrokken kunnen worden, bij verzoeken om deel te nemen. Aan de andere kant geven zij zelf ook gevraagd en ongevraagd voorlichting, mengen zij zich in debatten of geven hun mening over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot vluchtelingen.

  Het ondersteunende aanbod van het project is gericht op de deelnemers van het netwerk. De deelnemers worden met behulp van een zorgvuldige selectie gekozen in overleg met de samenwerkingspartners. Het zijn mensen met een vluchtelingenachtergrond, die gemotiveerd zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving, de Nederlandse taal voldoende beheersen en beschikken over een relevante deskundigheid, bijvoorbeeld op basis van opleiding, arbeidsverleden of persoonlijke ervaring. De groep bestaat uit circa 15 tot 20 personen en is divers van samenstelling (man-vrouw, leeftijd, nationaliteit, deskundigheidgebied, duur verblijf in Nederland).

  Activiteiten

  Bij aanvang wordt er in overleg met de individuele deelnemers een programma gemaakt van de individuele trajecten (inhoudelijk en data). Het intensieve individuele trainingstraject bestaat uit circa 20 onderdelen, waarvan 10 groepsbijeenkomsten, 5 participatieactiviteiten en 5 individuele begeleidingsgesprekken.
  De groepsbijeenkomsten duren ongeveer 3 uur en vinden een keer per maand plaats. Het programma van de trainingsbijeenkomsten zal definitief vastgelegd worden aan de hand van een inschatting van de behoefte van de deelnemers. De kern van het basisprogramma zal bestaan uit aandacht voor de verschillende manieren van communiceren die je als ambassadeur nodig zou kunnen hebben. Onderdelen van het programma zijn:

  • Debating en discussie in het Nederlands
  • Presentatievaardigheden
  • Voorlichting
  • Omgaan met de media
  • Intermediair zijn
  • Opinievorming bijvoorbeeld rond de thema's burgerschap, politiek in Nederland, de multiculturele samenleving, normen en waarden
  • Overig zoals gespreksleiding, vergadertechnieken

  De vluchtelingenambassadeurs zijn inmiddels een eigen stichting begonnen.

 • Ongekend Bijzonder

  Ongekend Bijzonder is op zoek naar levensverhalen van vluchtelingen.

  Bijdrage aan de samenleving

  Nederland kent een lange traditie in het opvangen van vluchtelingen uit uiteenlopende delen van de wereld. De laatste decennia spitst het politieke en maatschappelijke debat over vluchtelingen zich vooral toe op het toelatingsbeleid en op inburgeringsplichten. De levensverhalen van vluchtelingen en hun bijdrage aan de samenleving en de cultuur zijn hierdoor sterk onderbelicht gebleven en maken nauwelijks deel uit van onze belevingswereld en ons cultureel erfgoed.

  Met het project Ongekend Bijzonder wil stichting BMP, in samenwerking met VluchtelingenWerk en verschillende gemeentearchieven, stedelijke musea en openbare bibliotheken de niet vertelde verhalen van vluchtelingen over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de grote steden verzamelen, in een historische context plaatsen en op kunstzinnige wijze aan een breed publiek tonen.

  Verhalen delen

  Voor dit project zijn wij op zoek naar vluchtelingen uit Iran, Afghanistan, Ethiopië en Vietnam die wonen of werken in Utrecht en randgemeenten. Ben je zelf een vluchteling, of ken je een vluchteling met één van deze achtergronden, die graag zijn of haar levensverhaal wil delen of die het leuk zou vinden om in een groepstraject samen aan een creatieve presentatie te werken? Neem dan contact met ons op!

  Videoreportage

  Klik hier voor een videoverslag van een inspiratiemiddag, georganiseerd door de veldwerkers.

 • Taalcoaches

  Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal. Om zelfstandig naar de dokter te kunnen, naar het gemeenteloket, boodschappen te kunnen doen of met je buren te kunnen praten. Hoewel alle vluchtelingen en nieuwkomers een inburgeringscursus volgen met taalles, is dit vaak niet voldoende om de Nederlandse taal écht onder de knie te krijgen. Daarom ondersteunt VluchtelingenWerk vluchtelingen bij het leren van de Nederlandse taal met individuele taalondersteuning van taalmaatjes of taalcoaches.

  Onderzoek heeft uitgewezen dat participatie een positief effect heeft op het verwerven van een nieuwe taal. Het hebben van persoonlijk contact met mensen die het Nederlands goed spreken, is wat dat betreft een eerste stap. Voor vluchtelingen zijn deze contacten niet vanzelfsprekend. In de wijken waar zij een woning krijgen toegewezen ontmoeten ze niet vanzelfsprekend personen die de tijd, vaardigheid of interesse hebben om een bepaalde periode intensief met hen te oefenen met de Nederlandse taal.

  Wekelijks contact

  Tijdens het project Taalcoach oefent een vluchteling met een vrijwillige taalcoach gedurende een half jaar de Nederlandse taal. Ze ontmoeten elkaar wekelijks, meestal in een thuissituatie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij datgene waar de vluchteling mee bezig is. Dat kan bijvoorbeeld een lesmethode zijn die wordt gevolgd, maar ook het bespreken van de post, een tv-uitzending, krantenartikelen, kinderboeken, of een telefoongesprek met de woningbouwvereniging. Deze onderwerpen kunnen allemaal gebruikt worden als taaloefening. Er zijn ook taalkoppels die er af en toe samen op uitgaan om in een praktijksituatie te oefenen met taal. De taalcoach kan tevens sociale en maatschappelijke ondersteuning bieden door te helpen met het doornemen van de post, het opzetten van een goede administratie en door samen boodschappen te doen.

  Met het tot stand brengen van een koppeling tussen een taalcoach en een vluchteling, houdt onze begeleiding niet op. Veel taalcoaches hebben behoefte aan contact met andere taalcoaches om inspiratie op te doen over de invulling van de 'lessen'. Ook zijn er regelmatig vragen over de situatie van de vluchteling. Een projectmedewerker, met ondersteuning van vrijwilligers/stagiaires, biedt begeleiding, adviseert over mogelijke doorverwijzingen en volgt op gezette tijden hoe het de koppels vergaat.

  Informeel

  Doordat taalkoppels elkaar meestal in de thuissituatie opzoeken heeft de ontmoeting in hoge mate een informeel karakter. Het directe contact wat deze mensen zo met elkaar hebben is uniek. Soms wordt een taalkoppel vrienden voor het leven, voor andere taalkoppels kan gelden dat het contact eindigt na het project. In ieder geval wordt door het contact een positieve verbinding gemaakt met de Nederlandse samenleving. Integratie komt van twee kanten.

  Taalcoach worden?

  Meer informatie kunt u opvragen bij:

  •     Dronten:  Lida Sondermeijer, telefoonnummer 06-11032790 of dronten@vwmn.nl
  •     De Ronde Venen, Abcoude of Breukelen: Joep van Bergen of Cocky Schopman, telefoonnummer: 0297-283605 of derondevenen@vwmn.nl
  •     Soest: Kitty Vos, telefoonnummer 035-6026053, kvos@vwmn.nl
 • Preventieve begeleiding in vluchtelingengezinnen

  Kinderen van vluchtelingengezinnen vormen een kwetsbare groep in de samenleving. De begeleiding van VluchtelingenWerk is nu vooral gericht op de ouders. Dit project beoogt een kwaliteitsslag te maken in de betrokkenheid van vrijwilligers van VluchtelingenWerk Midden-Nederland bij vluchtelingengezinnen.

  Zorg en aandacht voor kinderen

  Vrijwilligers van VluchtelingenWerk zijn vaak een verbindende schakel tussen deze gezinnen en andere partijen in de samenleving. Vanwege de vaak complexe problematiek en uiteenlopende hulpvragen zijn kinderen niet altijd even goed in beeld. Dit wil echter niet zeggen dat zij geen extra zorg of aandacht nodig hebben. Het komt regelmatig voor dat er pas in een later stadium problemen ontstaan. Vaak hebben vrijwilligers van VluchtelingenWerk dit wel zien aankomen maar waren dan onvoldoende toegerust om hierop te reageren. Hier hopen we dan ook een kwaliteitsslag te maken met dit project.

  Vrijwilligers beter toegerust

  Enerzijds wordt gestreefd naar een verbetering op het preventieve vlak. Zo wordt er meer samenwerking gezocht met scholen en welzijnsinstellingen als centra voor jeugd en gezin. Hiervoor zijn folders ontwikkeld die te bestellen zijn bij VWMN. Anderzijds wordt beoogd dat vrijwilligers meer duidelijkheid hebben over hun rol en zich minder alleen voelen staan in hun dilemma's die zich in de begeleiding van vluchtelingengezinnen voor kunnen doen.

  De kwaliteitsimpuls richt zich op drie terreinen:

  1.     Bewustwording van en aandacht voor de mogelijke problematiek bij vluchtelingenjeugd.
  2.     Duidelijkheid scheppen over de rol van medewerkers van VluchtelingenWerk in deze situaties
  3.     Vanzelfsprekender samenwerking tussen VluchtelingenWerk en ketenpartners (school, CJG, Jeugdzorg, etc.)

  Dit wordt o.a. gerealiseerd via een kennisdossier en een cursus die wordt aangeboden aan de vrijwilligers, waarin de methodiek wordt beschreven.

  Er is voor dit project samengewerkt met Pharos, een kennisinstituut dat op dit vlak veel expertise in huis heeft.

 • Terugkeer naar het land van herkomst

  Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf in Nederland verre van eenvoudig. Hoe veilig is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren op de terugkeer? VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen zich goed voor te bereiden op hun terugkeer.

  De projecten

  Om praktische en emotionele belemmeringen rondom terugkeer naar het land van herkomst het hoofd te bieden, begeleiden wij uitgeprocedeerde asielzoekers via twee projecten.

  Project Een Nieuw Hoofdstuk

  Het project Een Nieuw Hoofdstuk begeleidt uitgeprocedeerde asielzoekers bij het maken van keuzes over zelfstandige terugkeer. Dit gebeurt op 20 regionale steunpunten volgens een landelijke, uniforme methodiek. We kijken samen met de cliënt of er toch nog mogelijkheden zijn voor een (nieuwe) procedure en, zo niet, wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. De consequenties van illegaliteit en de mogelijkheden voor ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst worden besproken.

  We bekijken ook hoe praktische en emotionele drempels die terugkeer belemmeren aangepakt kunnen worden. De (ex-)asielzoeker kan zo zelf een weloverwogen keuze maken over zijn of haar toekomst. Als de cliënt besluit terug te gaan, krijgt hij om de terugkeer zo goed mogelijk te laten verlopen verdere begeleiding in het VluchtelingenWerk-project Met Opgeheven Hoofd of via re-integratieactiviteiten van een van onze partners.

  Project Met Opgeheven Hoofd

  In het project Met Opgeheven Hoofd krijgen cliënten intensieve begeleiding bij de voorbereiding op de daadwerkelijke terugkeer en bij hun re-integratie. We brengen de cliënt hiervoor in contact met een partnerorganisatie in het land van herkomst. De medewerkers van deze lokale organisaties kennen het land het best en kunnen daardoor goede informatie geven over de politieke en economische situatie en over mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen. Zo kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers 'met opgeheven hoofd' terugkeren.

  Achtergrond

  Vluchtelingen die niet in Nederland mogen blijven, hebben te maken met veel drempels die teruggaan naar het land van herkomst belemmeren. Bijvoorbeeld schaamte ten opzichte van de familie en een gevoel van falen omdat de jaren in Nederland 'verloren jaren' zijn geworden.

  Praktische belemmeringen

  Daarnaast zijn er soms praktische belemmeringen, zoals het niet kunnen verkrijgen van bron- of reisdocumenten. Ook spelen de politieke en economische situatie en de daadwerkelijke levenskansen in het land van herkomst een grote rol. Zijn er wel mogelijkheden om 'thuis' weer aan het werk te gaan en is er nog wel een sociaal netwerk?

  Begeleiding is belangrijk

  Daar komt bij dat vluchtelingen jaren in een 'wachtstand' hebben gestaan en niet meer gewend zijn de regie te nemen. Begeleiding bij het vinden van een toekomstperspectief en bij de zelfstandige terugkeer is dus belangrijk. VluchtelingenWerk biedt deze begeleiding.

  Onze rol

  Uitgeprocedeerde asielzoekers die terug willen, kunnen gebruikmaken van de voorzieningen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), zoals reisdocumenten en een ticket naar het land van herkomst. Maar deze asielzoekers hebben voor een duurzame terugkeer soms meer hulp nodig. Juist VluchtelingenWerk, die gedurende de hele asielprocedure naast de asielzoeker staat, kan op een respectvolle manier helpen bij het voorbereiden van zelfstandige terugkeer. Dat doen we via de projecten Een Nieuw Hoofdstuk en Met Opgeheven Hoofd die hierboven beschreven zijn.

  Perspectief voor nieuw bestaan

  Wij vinden het belangrijk dat terugkeer zoveel mogelijk gebeurt volgens een aantal principes. Bij voorkeur is sprake van ‘zelfstandig vertrek’, dat wil zeggen dat de (ex-)asielzoeker op basis van goede informatie zelf besluit terug te gaan. De terugkeer moet waardig zijn en er moet een perspectief zijn voor een nieuw bestaan in het land van herkomst. Terugkeren moet ook veilig zijn. Hierbij moet worden gekeken naar juridische veiligheid (zonder angst voor vervolging of onmenselijke behandeling), fysieke veiligheid (tijdens de reis terug, waaronder bescherming tegen gewapende aanvallen) en materiële veiligheid (waaronder toegang tot het land en het verwerven van middelen van bestaan). Tot slot wordt de terugkeer gemonitord, om de rechten van de individuele asielzoeker te beschermen en om bij te dragen aan een effectief terugkeerbeleid.

  Duurzame terugkeer

  VluchtelingenWerk gelooft erin dat op deze manier duurzame terugkeer mogelijk is. En zo maken wij de cirkel van onze dienstverlening rond: het adviseren van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en vluchtelingen van A tot Z – aankomst tot zelfstandigheid – waar ter wereld dat ook moge zijn.

  Samenwerking

  Voor de begeleiding rondom terugkeer werken we nauw samen met partners in Nederland die zich bezighouden met terugkeer en re-integratie. Ook zijn we lid van ERSO, het netwerk van European Reintegration Support Organisations. ERSO ondersteunt in samenwerking met partner-NGO's in landen van herkomst de duurzame re-integratie van uitgeprocedeerde asielzoekers.

  Dankzij AMIF en SVT

  Beide terugkeerprojecten worden financieel mede mogelijk gemaakt door het fonds voor asiel, migratie en integratie van de EU (AMIF). Het project Met Opgeheven Hoofd is daarnaast mede mogelijk gemaakt door de Stuurgroep Vrijwillige Terugkeer (SVT), namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  Meer weten of meedoen?

   

  Wilt u meer weten over de projecten Een Nieuw Hoofdstuk of Met Opgeheven Hoofd of wilt u onze terugkeerprojecten (financieel) ondersteunen? Stuur dan een e-mail naar landelijk projectleider Annet IJff, aijff@vluchtelingenwerk.nl.

   

 • Kookprojecten

  Vluchtelingenvrouwen koken samen met Nederlandse vrouwen. In de keuken worden niet alleen recepten uit eigen land uitgewisseld, ook is er ruimte voor soms aangrijpende persoonlijke verhalen. In de Gemeenten Bergen, Castricum en Heemskerk zijn al zeer succesvolle kookprojecten uitgevoerd.

  Opzet van het kookproject

  Vluchtelingenvrouwen en Nederlandse vrouwen komen een aantal malen bij elkaar. Het thema tijdens deze bijeenkomsten is steeds 'Het gevoel van thuis'.  De vrouwen spreken met elkaar over hun afkomst, interesses, levensinvulling, wisselen recepten uit en maken daardoor vele nieuwe vriendschappen. Ondertussen worden de heerlijkste maaltijden bereid en naderhand met elkaar genuttigd.

  'In de keuken speelt politiek geen rol.' Een uitspraak van één van de vluchtelingenvrouwen. De strekking daarvan spreekt voor zichzelf.

  Kookboek 'Made in Holland'

  Als tastbaar bewijs van drie zeer geslaagde kookprojecten is door VluchtelingenWerk een uniek kookboek op de markt gebracht, genaamd ‘Made in Holland’.

  Start ook een kookproject in uw gemeente!

  Ook in uw gemeente kan een kookproject worden opgestart.

  Neem contact met ons op

   

Deel dit met anderen