Lopende projecten

Hier vindt u een overzicht van de lopende projecten.

 • Project Taalcoach

  Taalcoaches gezocht voor vluchtelingen!
  Stichting VluchtelingenWerk heeft een wachtlijst van vluchtelingen/inburgeraars die een taalcoach nodig hebben.

  v.l.n.r. Bert Barends, Wilma van Engeldorp, Tineke de Lange en Amma Asante

   

  Heeft u wekelijks anderhalf uur over en wilt u deze graag zinvol invullen?

  Word dan ook vrijwilliger. Er gaat een wereld voor u open. Het is zinvol en inspirerend. U helpt een nieuwkomer met het verkennen van de samenleving en oefenen van de taal. De tijden stelt u gezamenlijk vast en u verbindt zich voor een half jaar. U krijgt ondersteuning door een professioneel team van het project Taalcoach. Ook bieden wij u een training van een dagdeel, met de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met andere taalcoaches.

  Bij iedere taalcoach zoekt VluchtelingenWerk een vluchteling die zo goed mogelijk bij hem of haar past en liefst in de buurt woont.

   

  U kunt zich aanmelden via taalcoach@vluchtelingenwerk.nl

  Hartelijk welkom!

   

  Zomerfeest Taal in Beweging 13 juni 2014

   

  Team Taalcoaching SVAZ,

   

  Elizabeth Bereket
  Bert Barends
  Tineke de Lange
  Wilma van Engeldorp
  Kaoutar Naanaa

   

  Stichting VluchtelingenWerk
  Locatie Amsterdam Oost
  Zeeburgerdijk 265
  1095 AC Amsterdam
  (maandag t/m donderdag)
  E: taalcoach@vluchtelingenwerk.nl

   

       

  Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de Gemeente Amsterdam en Gemeente Diemen

 • Ontmoet ons

  In samenwerking met De Bolder en het Vrouwenoverleg Waterland organiseert Vluchtelingenwerk 'Ontmoet Ons' in Monnickendam. Vluchtelingen koken voor hun buren en andere vluchtelingen uit de gemeente. Als u het leuk vindt, kunt u tegen betaling komen eten. Doel is ontmoeting en daardoor begrip en contact. De koks geven ook informatie over hun geboorteland en achtergrond. Er is een enorme belangstelling.

  Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Wilmie Doornbos (wdoornbos@svaz.nl / 075-6173297)

  Diner

  Koks tijdens het project 'ontmoet ons'

   

 • Project Euro-Wijzer

  Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar. Met het project Euro-Wijzer helpt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen. Vluchtelingen starten hun verblijf in Nederland veelal met een sociaal-economische achterstand. Ze hebben nog geen werk en meestal geen financiële buffer. Terwijl ze in de beginfase wel meteen veel kosten hebben.

  Preventie

  Hoe kun je voorkomen dat vluchtelingen verder in de schulden komen? Wij denken dat we vluchtelingen hierin kunnen ondersteunen met met de juiste voorlichting en training, de inzet van budgetcoaches en een financieel spreekuur.

  Samenwerking

  We werken in het project Euro-Wijzer nauw samen met andere instanties die zich bezighouden met schuldpreventie: gemeenten, nutsbedrijven en sociale partners als Schuldhulpmaatje, lokale formulierenbrigades, Humanitas en het Nibud. Euro-Wijzer wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van SocialeZaken en Werkgelegenheid.

  Achtergrond

  Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 35 procent van de huishoudens met een vluchtelingenachtergrond in Nederland rond of onder de armoedegrens leeft (SCP, 2014). Hun slechte inkomenspositie is te verklaren doordat vluchtelingen nog relatief kort in Nederland zijn, de taal moeten leren, vaak voor extra uitgaven staan en geen sociaal vangnet hebben.
  Start met schuld

  Zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben en een woning krijgen, ontvangen ze veelal een bijstandsuitkering. Om hun huis in te richten, ontvangen ze een inrichtingskrediet waardoor ze al starten met een schuld. Matrassen, beddengoed, koelkast, tafel en stoelen: alles moet worden aangeschaft. Daar komen nog kosten voor gezinshereniging en het inburgeringstraject bovenop.
  12.000 euro schuld

  Een gemiddeld vluchtelinggezin heeft zo al snel 12.000 euro schuld opgebouwd voor ze goed en wel aan hun leven in Nederland kunnen beginnen.

  Onze rol

  Om te voorkomen dat vluchtelingen dermate financiële problemen krijgen dat ze in de schuldsanering of schuldhulpverlening belanden, zijn we het project Euro-Wijzer gestart.

  Hoe ondersteunen we vluchtelingen?

  Door het geven van voorlichting en training, groepsgewijze lessen en met de inzet van vrijwillige budgetcoaches werken we aan financiële zelfredzaamheid. Vluchtelingen kunnen op regionale spreekuren terecht met financiële vragen of voor advies.

  Wat leren deelnemers?

  • Een financieel overzicht maken van eigen inkomsten en uitgaven;
  • Welke financiële voorzieningen er zijn en waar ze recht op hebben;
  • Internetbankieren;
  • Bespaartips;
  • Een eigen administratie opzetten en bijhouden.

  Bijzonderheden

  Financiën zijn een gevoelig en cultureel bepaald thema, daar houden we sterk rekening mee. De privacy en vertrouwelijkheid van de deelnemers staan voorop. Een ander aspect is de taal. We benaderen mensen in een zo vroeg mogelijk stadium van de begeleiding in Nederland om mee te doen, dan zijn ze taal vaak nog niet volledig machtig. Onze vrijwilligers zijn getraind om hier goed mee om te gaan, zodat iedereen de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

  Resultaat

  Met het project Euro-Wijzer willen we de volgende doelen bereiken:

  • 500 vluchtelingen zijn gecoacht in het verbeteren van hun financiële zelfredzaamheid;
  • 500 vluchtelingen maken meer en beter gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen;
  • 200 vrijwilligers zijn getraind om vluchtelingen te ondersteunen bij (het ontwikkelen van) hun financiële vaardigheden;
  • De activiteiten van deze vrijwilligers zijn aanvullend op de activiteiten van professionals in het veld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding;
  • Het Nibud ontwikkelde speciaal voor dit project lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld en context van vluchtelingen;
  • Er is een netwerk met samenwerkingspartners opgezet;
  • Er is in 60 gemeenten een inventarisatie gemaakt van de voorzieningen.

  Meer weten of meedoen?

  Wilt u meer weten over Euro-Wijzer of het project (financieel) ondersteunen? Stuur dan een mail naar de regionale projectleider Iwan Lindeboom, op ilindeboom@vluchtelingenwerk.nl. Euro-Wijzer wordt uitgevoerd in veel gemeenten in Nederland. Klik voor adressen en  contactgegevens op de kaart. Meer informatie over het project kunt u ook vinden op onze landelijke pagina.

   

 • Project Eigen-Wijs

  Project Eigen-Wijs: empowerment van kinderen en jongeren in centrale opvanglocaties


  Het zelfvertrouwen van kinderen vergroten

  Het project Eigen-Wijs helpt kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar in Nederlandse centrale opvanglocaties om hun zelfvertrouwen te vergroten en grip te krijgen op hun onzekere bestaan. Dit wordt gedaan door muziekactiviteiten, voorlichting en speciale kinderspreekuren.

  Interactieve muzieklessen zorgen voor plezier en sociale ontwikkeling

  Het muziekonderdeel van het project Eigen-Wijs wordt Samenspel genoemd. Er worden interactieve muzieklessen georganiseerd op scholen bij de centrale opvanglocaties voor de groepen 1 t/m 8. Zo zijn de kinderen even in een andere wereld en maken ze plezier. In de regio West en Midden-Nederland geven we nu muzieklessen op AZC scholen in Luttelgeest, Leersum en Zeist. De lessen worden afgesloten met een spectaculair slotconcert in samenwerking met het Radio Philharmonisch Orkest.

  Voorlichting voor kinderen zorgt voor begrip

  Ook gaan we kinderen voorlichting geven over onderwerpen waar ze in de nieuwe omgeving mee geconfronteerd worden. We leggen ze uit wat er komt kijken bij hun verblijf in Nederland. Hierbij komen ook thema's als sport en hobby's aan bod. Speciaal getrainde voorlichters gaan groepsvoorlichtingen geven in spelvorm, aan de hand van filmpjes en via andere interactieve manieren.

  Speciale kinderspreekuren

  Op de centrale opvanglocaties worden wekelijks kinderspreekuren gehouden waar kinderen alle vragen kunnen stellen die zij op hun hart hebben. In een veilige omgeving voert de vrijwilliger gesprekken met de kinderen en gaan ze op zoek naar antwoorden. Eventuele problemen worden gesignaleerd en er worden zo nodig andere professionals of (zorg) instanties ingeschakeld.

  Meer informatie?

  Meer informatie over het project kunt u ook vinden op onze landelijke pagina via onderstaande link.
  https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-eigen-wijs

 • Project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren)

  Vluchtelingen zo snel mogelijk laten participeren op de arbeidsmarkt

  De komende 2 jaar wil VluchtelingenWerk 1500 vluchtelingen voorbereiden op werk. In mei 2016 is het project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) ook gestart in de regio West en Midden-Nederland. Het project heeft als doel om vluchtelingen zo snel mogelijk deel te laten uitmaken op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  In 8 weken klaarstomen voor de arbeidsmarkt

  In Midden-Nederland is er in mei een pilot gestart om de vluchtelingen in 8 weken klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Tijdens de 8-weekse training krijgen de vluchtelingen een sollicitatietraining, leren ze hoe ze een netwerkgesprek kunnen voeren en krijgen ze een VIP jobcoach toegewezen. Met de jobcoach gaan ze samen kijken wat hun ervaring en talent is en gaan ze op zoek naar een geschikte werkervaringsplek. De coach blijft de deelnemer begeleiden tot er een geschikte arbeidsplaats is gevonden en ook daarna.

  “Ook wordt er een reality check gedaan, waarbij er gekeken wordt wat de deelnemer bijvoorbeeld bedoelt met het beroep bakker en wat de Nederlandse arbeidsmarkt hieronder verstaat. Wij vinden belangrijk voor dat we iemand plaatsen bij een werkervaringsplek dat er een keer een gesprek is geweest met iemand die hier als bakker werkt. Tijdens het gesprek kan de deelnemer zien hoe bakkers in Nederland werken en wat er voor nodig is. Na deze reality check kijken we of de wensen en verwachtingen nog steeds aansluiten en dat de deelnemer weet wat er van hem of haar verwacht wordt,” vertelt Gatra Peshtaz projectmedewerker VIP.

  Op zoek naar een werkervaringsplek in de buurt

  Er wordt veel samengewerkt met lokale bedrijven in de buurt. Door de werkervaringsplek kunnen werkgevers en de vluchtelingen elkaar ontmoeten en de deelnemer kan laten zien wat hij of zij in huis heeft. Het belangrijkste is dat de deelnemer zich tussen de Nederlanders begeeft en kennis maakt  met de praktijk, de taal en de werkcultuur.

  Meer informatie?

  Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden,  neem dan contact op met Gatra Peshtaz via gpeshtaz@vluchtelingenwerk.nl. Meer informatie over het project kunt u ook vinden op onze landelijke pagina.

  https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-vip-vluchtelingen-investeren-participeren

   

 • Project Een Nieuw Hoofdstuk

  Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf in Nederland verre van eenvoudig. VluchtelingenWerk bekijkt samen met deze cliënten hun toekomstperspectief. Een mogelijkheid kan zijn dat mensen besluiten om terug te keren naar het land van herkomst om daar opnieuw hun leven op te bouwen. Als mensen besluiten om zelfstandige terugkeer te onderzoeken, komen er veel vragen op. Hoe veilig is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren op de terugkeer?

  VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland vindt dat terugkeer naar het land van herkomst veilig, waardig en met perspectief moet plaatsvinden.

  Samen toekomstmogelijkheden onderzoeken

  Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland terecht voor ondersteuning en advies op maat over de mogelijkheden voor de toekomst. Samen met de cliënt gaan we toekomstgericht te werk en maken we een persoonlijk begeleidingsplan. Hierbij wordt er gekeken hoe cliënten hun talent, ervaring en opleiding zouden kunnen inzetten en welke obstakels er zijn.

  Als mensen terug willen naar het land van herkomst gaan we kijken naar de mogelijkheden in het land van herkomst. Er zijn verschillende organisaties die het traject van terugkeer begeleiden en het is belangrijk om een organisatie te kiezen die past bij de wensen van de cliënt. Ook worden de consequenties van illegaliteit besproken. Wij werken veel samen met onze lokale partners De Toevlucht, SNDVU en Weerdsingel.

  Praktische begeleiding

  Door gesprekken kan de cliënt zelf een weloverwogen keuze maken over zijn of haar toekomst en kunnen er eventuele drempels aangepakt worden. Belangrijk is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor een geslaagde terugkeer. Na advies en begeleiding bij het onderzoeken van de toekomstmogelijkheden kan de cliënt kiezen voor verdere ondersteuningsmogelijkheden die er zijn bij terugkeer. Bijvoorbeeld met het project Met Opgeheven Hoofd. Hierbij krijgen cliënten intensieve begeleiding bij de voorbereiding op hun daadwerkelijk terugkeer en bij hun re-integratie in het land van herkomst. We werken hierbij samen met maatschappelijke organisaties in landen van herkomst die speciaal geselecteerd zijn om remigranten individueel te begeleiden.

  Meer informatie?

  Wilt u meer informatie neem dan contact op met Marieke Snijders via msnijders@vluchtelingenwerk.nl. Meer informatie over het project kunt u ook vinden op onze landelijke pagina. https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/projecten-terugkeer

 • Project Met Opgeheven Hoofd

  Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf in Nederland verre van eenvoudig. Hoe veilig is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren op de terugkeer?

  VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland vindt dat terugkeer naar het land van herkomst veilig, waardig en met perspectief moet plaatsvinden. Wij helpen vluchtelingen met intensieve begeleiding bij de voorbereiding op de daadwerkelijke terugkeer en bieden individuele ondersteuning door maatschappelijke organisaties in het land van herkomst. Zo kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers 'met opgeheven hoofd' terugkeren.

  Samenwerken met partnerorganisaties in het land van herkomst

  In het project Met Opgeheven Hoofd krijgen cliënten intensieve begeleiding op maat bij de voorbereiding op de daadwerkelijke terugkeer en bij hun re-integratie in het land van herkomst. We brengen de cliënt hiervoor in contact met een partnerorganisatie in het land van herkomst. De medewerkers van deze maatschappelijke organisaties zijn zeer goed op de hoogte van de politieke en economische situatie en kunnen daardoor goede informatie geven over de mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen.

  Vluchtelingen die niet in Nederland mogen blijven, hebben te maken met veel drempels die teruggaan naar het land van herkomst belemmeren. Bijvoorbeeld schaamte ten opzichte van de familie en een gevoel van falen omdat de jaren in Nederland 'verloren jaren' zijn geworden. Ook zijn er praktische belemmeringen, zoals het niet kunnen verkrijgen van een bron- of reisdocument.

  Begeleiding is belangrijk

  Begeleiding bij zelfstandige terugkeer is erg belangrijk. Vluchtelingen hebben soms jaren in een 'wachtstand' gestaan en zijn niet meer gewend de regie te nemen. Individuele begeleiding op maat kan helpen om de vluchteling op een respectvolle manier te helpen bij het voorbereiden op zelfstandige terugkeer. Binnen het project “Een Nieuw Hoofdstuk” krijgen ex-asielzoekers counselingsgesprekken, voordat zijn een keuze hebben gemaakt over de toekomst.

  Binnen het project “Met Opgeheven Hoofd” wordt de begeleiding gedaan voor en na het terugkeren samen met de maatschappelijk organisaties is het betreffende land. Na terugkeer kan de organisatie helpen bij het vinden van een woning, werk en zelfs bij het herstellen van contacten van het netwerk van vroeger.

  Perspectief voor nieuw bestaan

  Wij vinden het belangrijk dat terugkeer zoveel mogelijk gebeurt volgens een aantal principes. Bij voorkeur is sprake van ‘zelfstandig vertrek’. Dat wil zeggen dat de cliënt op basis van volledige informatie zelf besluit terug te gaan. De terugkeer moet waardig zijn en er moet een perspectief zijn voor een nieuw bestaan in het land van herkomst. Terugkeren moet ook veilig zijn. Hierbij moet worden gekeken naar juridische veiligheid (zonder angst voor vervolging of onmenselijke behandeling), fysieke veiligheid (tijdens de reis terug, waaronder bescherming tegen gewapende aanvallen) en materiële veiligheid (waaronder toegang tot het land en het verwerven van middelen van bestaan). Tot slot wordt de terugkeer gemonitord, om de rechten van de remigrant te beschermen en om bij te dragen aan een effectief terugkeerbeleid.

  Meer informatie?

  Wilt u meer informatie neem dan contact op met Paul Dallinga via pdallinga@vluchtelingenwerk.nl. Meer informatie over het project kunt u ook vinden op onze landelijke pagina.
  https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/projecten-terugkeer

 • Project Bekend maakt Bemind

  In de klas, op de werkvloer, de sportvereniging of de hobbyclub: overal wordt óver vluchtelingen gesproken. Met het project Bekend maakt Bemind bieden wij de mogelijkheid in gesprek te gaan mét een vluchteling en geven wij hem of haar een gezicht. Onze speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers komen in koppels op bezoek, een vluchteling en een niet-vluchteling. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomsten delen zij feitelijke informatie over vluchtelingen, maar vooral hun persoonlijke verhaal: waarom moet iemand vluchten en hoe is het om in Nederland een nieuw leven op te bouwen?

  Het project

  Iedereen heeft wel een mening over vluchtelingen. Soms is deze mening gebaseerd op feiten, maar vaak op misverstanden en vooroordelen. Een ontmoeting is dé manier om vooroordelen weg te nemen en begrip te creëren. Het project Bekend maakt Bemind faciliteert deze cruciale ontmoetingen op kleine schaal met scholieren, burgers, media en politiek. Tijdens de voorlichting delen we feitelijke informatie: waarom moeten mensen vluchten? Wat is het verschil tussen een vluchteling, asielzoeker en een migrant? Vervolgens vertelt een vluchteling over zijn of haar persoonlijke ervaring en gaan de voorlichters het gesprek aan.

  Bekend maakt Bemind wordt onder andere gefinancierd door de Adessium Foundation en onze donateurs.

  Werkwijze

  Met Bekend maakt Bemind beogen we een ander publiek te bereiken dan we normaal met onze brede landelijke campagnes doen door een bottom-up benadering: we zoeken de doelgroep lokaal op en gaan met mensen in gesprek. De voorlichtingsactiviteiten worden uitgevoerd door teams van voorlichters, waarvan minimaal een persoon zelf een vluchtelingachtergrond heeft. Voorlichtingen zijn altijd gratis.

   

  Maatwerk

  Met Bekend maakt Bemind bieden we altijd maatwerk. Ons team denkt graag mee over hoe we de ontmoeting kunnen laten aansluiten op de lokale situatie of behoefte. Ook beschikken we over een veelheid aan ondersteunende (voorbereidende) materialen zoals lespakketten en kijk- en doetips als interessante documentaires, exposities en voorstellingen. Bekijk het aanbod onder het kopje hieronder.

  Doe-, kijk-, en luistertips voor scholen en volwassenen

  Wij beschikken we over een veelheid aan ondersteunende materialen zoals lespakketten en kijk- en doetips als interessante documentaires, exposities en voorstellingen.

  Toolkits: doe-, kijk-, en luistertips voor scholen en volwassenen

  Maak gratis gebruik van onze toolkits voor scholen of volwassen. Hierin hebben wij allerlei documentaires, voorstellingen, boeken en websites verzameld die gebruikt kunnen worden ter voorbereiding, verdieping of discussie.

  Meer weten of meedoen?

  Meer weten over het project of de mogelijkheden bespreken? Download de informatiefolder of mail naar bekendmaaktbemind-westmidden@vluchtelingenwerk.nl.

   

Deel dit met anderen