Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming

Om medewerkers van VluchtelingenWerk èn externe partners met complexe vragen op het gebied van de asielprocedure (met name m.b.t . uitgeprocedeerden) te ondersteunen heeft VluchtelingenWerk een aantal Regionale Steunpunten Rechtsbescherming opgezet.

Het steunpunt brengt vraag en aanbod bij elkaar; op een aantal locaties in het werkgebied is namelijk veel kennis opgebouwd over de begeleiding van uitgeprocedeerden maar ook over complexe gezinsherenigingen. Doel van het steunpunt is het geven van advies in individuele dossiers aan leidinggevenden van VluchtelingenWerk of externe partners.
Voor meer informatie over (de diensten van) het steunpunt kunt u contact opnemen via het mailadres: info@vwnwh.nl

Deel dit met anderen