Voorlichting

VluchtelingenWerk geeft onder meer voorlichting aan instellingen en organisaties over de situatie en de problematiek van vluchtelingen en nieuwkomers, over het asielbeleid en het beleid ten opzichte van nieuwkomers, en over de mogelijke bijdrage van inwoners van de gemeente.
Wilt u op uw school, in uw vereniging of andere organisatie aandacht besteden aan vluchtelingen en asielzoekers en/of aan de activiteiten van Vluchtelingenwerk in uw gemeente? VluchtelingenWerk kan u daarbij ondersteunen.

VluchtelingenWerk participeert in debatten over de multiculturele samenleving. Voorlichting vindt ook plaats via de lokale media en via een periodieke nieuwsbrief voor alle vrijwilligers.

Interesse? Neem dan contact op via info@vwnwh.nl of mail/bel de locatie-coördinator in uw gemeente.

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018