Actueel - Euro-Wijzer 2

Euro-Wijzer 2 borduurt voort op het succes van het project Euro-Wijzer dat gestart is in 2014. Euro-Wijzer 2 is een landelijk project gericht op het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van vluchtelingen.

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar. Met het project Euro-Wijzer 2 helpt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen.

 • Het project

  Vluchtelingen starten hun verblijf in Nederland veelal met een sociaal-economische achterstand. Ze hebben nog geen werk en meestal geen financiële buffer. Terwijl ze in de beginfase wel meteen veel kosten hebben. Hoe kan worden voorkomen dat vluchtelingen verder in de schulden komen?

  VluchtelingenWerk Zuid-Nederland biedt vluchtelingen hiervoor groepsgewijs de Cursus Omgaan met Geld/ Cursus Budgetteren aan. Ze rust de maatschappelijke begeleiders toe met de methodiek 'Omgaan met Geld'  zodat zij deze in hun een-op-een begeleiding van cliënten kunnen toepassen.

  • De Cursus 'Omgaan met Geld' is een module van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) dat in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland geschikt werd gemaakt voor vluchtelingen. Het ontwikkelde materiaal sluit nu aan bij de belevingswereld en context van vluchtelingen. Deze cursus omvat zes bijeenkomsten van 2 uur.
  • De Cursus 'Budgetteren' is een module van het Bureau Schuldhulpverlening in Tilburg dat in samenwerking met VluchtelingenWerk Zuid-Nederland geschikt werd gemaakt voor vluchtelingen. Deze cursus omvat vijf bijeenkomsten van 2 uur.

   

  Wat leren deelnemers?

  • een financieel overzicht maken van eigen inkomsten en uitgaven;
  • welke financiële voorzieningen er zijn en waar ze recht op hebben;
  • internetbankieren;
  • bespaartips, omgaan met reclame;
  • sparen, lenen en schulden oplossen;
  • een eigen administratie opzetten en bijhouden.
 • Achtergrond

  Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 35% van de huishoudens met een vluchtelingenachtergrond in Nederland rond of onder de armoedegrens leeft (SCP, 2014). Hun slechte inkomenspositie is te verklaren doordat vluchtelingen nog relatief kort in Nederland zijn, de taal moeten leren, vaak voor extra uitgaven staan en geen sociaal vangnet hebben.

  Zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben en een woning krijgen, ontvangen ze veelal een bijstandsuitkering. Om hun huis in te richten, ontvangen ze een inrichtingskrediet dat in de meeste gemeenten moet worden terugbetaald. Matrassen, beddengoed, koelkast, tafel en stoelen: alles moet worden aangeschaft. Daar komen nog kosten voor gezinshereniging en het inburgeringstraject bovenop. Een gemiddeld vluchtelinggezin heeft zo al snel €12.000 schuld opgebouwd voor ze goed en wel aan hun leven in Nederland kunnen beginnen.

 • Onze rol

  Het project is gestart om te voorkomen dat vluchtelingen dermate financiële problemen krijgen dat ze in de schuldsanering of schuldhulpverlening belanden.

  Door het geven van een groepsgewijze training  (Cursus Omgaan met Geld/ Cursus Budgetteren) en met de inzet van vrijwillige maatschappelijke begeleiders die getraind zijn in de methodiek van schuldpreventie wordt aan financiële zelfredzaamheid gewerkt.

  Maatschappelijke begeleiders
  Vluchtelingen krijgen van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland individuele begeleiding van vrijwillige maatschappelijke begeleiders voor een periode van 6 tot 18 maanden, of totdat ze basis zelfredzaam zijn. Zeker 50% - 70% van de hulpvragen van vluchtelingen gaat over financiën. Het is daarom belangrijk dat maatschappelijke begeleiders voldoende toegerust zijn om deze vragen adequaat te kunnen aanpakken. Vanuit het project Euro-Wijzer 2 worden daarom de maatschappelijke begeleiders getraind in de Nibud methodiek Omgaan met Geld.

  Bijzonderheden
  Financiën zijn een gevoelig en cultureel bepaald thema, daar houden we sterk rekening mee. De privacy en vertrouwelijkheid van de deelnemers staan voorop. Een ander aspect is de taal. We benaderen mensen in een zo vroeg mogelijk stadium van de begeleiding in Nederland om mee te doen, dan zijn ze taal vaak nog niet volledig machtig. Onze vrijwilligers zijn getraind om hier goed mee om te gaan, zodat iedereen de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

 • Resultaat

  Binnen het project Euro-wijzer zijn in de periode 2014-2015 landelijk 500 vluchtelingen gemotiveerd en geactiveerd om zich financieel gezond te gedragen. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft in die periode de Cursus Omgaan met Geld/ Cursus Budgetteren aan 117 vluchtelingen gegeven en hiervoor 16 vrijwillige cursusleiders geworven en opgeleid. Daarnaast werden er 16 maatschappelijke begeleiders getraind in de Nibud methodiek Omgaan met Geld.

  Daarnaast is er een brede voorzieningencheck gedaan in vier gemeenten, te weten Breda, Eindhoven, Oisterwijk en Hilvarenbeek.
  Door de positieve resultaten van Euro-wijzer is er in 2016 een voortzetting van het project ingezet: Euro-wijzer 2, met de volgende landelijke uitgangspunten:

  • 1000 vluchtelingen zijn gecoacht in het verbeteren van hun financiële zelfredzaamheid;
  • 1000 vluchtelingen maken meer en beter gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen;
  • 400 vrijwilligers zijn getraind om vluchtelingen te ondersteunen bij (het ontwikkelen van) hun financiële vaardigheden;
  • de activiteiten van deze vrijwilligers zijn aanvullend op de activiteiten van professionals in het veld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding;
  • inkomensondersteunende voorzieningen voor vluchtelingen in gemeenten zijn goed inzichtelijk gemaakt;
  • extra aandacht is besteed aan financieel risicogedrag bij jongeren door het ontwikkelen en inzetten van materiaal en het organiseren van bijeenkomsten over financiële opvoedingsondersteuning;
  • opgedane kennis en ervaring is gedeeld binnen maar ook buiten VluchtelingenWerk.

  Verder heeft VluchtelingenWerk Zuid-Nederland een onderzoek laten uitvoeren naar de toegevoegde waarde van de Cursus Omgaan met Geld/ Cursus Budgetteren. De resultaten van dit onderzoek wordt in juli 2016 verwacht.

  Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

 

 

Deel dit met anderen