Actueel - Vluchtelingen, inburgering en arbeid

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, zijn verplicht in te burgeren. De inburgering bestaat naast het talige deel (luisteren, spreken, schrijven, lezen) uit Kennis Nederlandse Maatschappij. Sinds 1 januari 2015 is hier het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) aan toegevoegd. ONA is erop gericht een betere aansluiting te maken tussen inburgering, opleiding en werk.

Die vluchtelingen die voor 1 januari 2015 een verblijfsvergunning hebben gekregen, volgen binnen de inburgering dit onderdeel ONA niet. Ze zouden hier wel baat bij hebben, voor een betere aansluiting met (vervolg-) opleiding of werk.

 

Om deze groep toch deze bagage mee te geven, voert VluchtelingenWerk Zuid-Nederland in samenwerking met gemeente Breda, het project “Vluchtelingen, inburgering en arbeid” uit. Hierin oriënteren vluchtelingen zich op een wensberoep en alles wat nodig is om dit te bereiken. Groepsgewijze workshops worden gecombineerd met een stage of vrijwilligerswerk in het wensberoep, om zo:

  • te zien wat het wensberoep in de praktijk inhoudt;
  • ervaring op te doen in een Nederlandse organisatie;
  • te werken aan basis-werknemerscompetenties en
  • een, voor het wensberoep, relevant netwerk op te bouwen.

 

 

 

Deel dit met anderen