Actueel - Vluchtelingenkinderen doen mee

Om de vergroting van draagkracht en de verbetering van de sociale participatie onder vluchtelingenkinderen te realiseren wordt per 1 juli 2016 een nieuw project opgestart. Dankzij een financiële bijdrage van Kansfonds wordt het project door VluchtelingenWerk Zuid-Nederland voor de periode van één jaar uitgevoerd in Breda, Tilburg en Eindhoven.

Kwetsbare inkomenspositie
Vluchtelingen – dus ook vluchtelingengezinnen – beginnen hun leven in Nederland met een zeer kwetsbare inkomenspositie. Ze beschikken niet over spaargeld en starten hun toekomst in Nederland in de bijstand, dus met een minimuminkomen. Sterker nog, om hun nieuwe huis in te kunnen richten verschaft de gemeente een inrichtingskrediet dat in de meeste gemeenten moet worden terugbetaald. Zo starten ze dus al met een schuld. Deze slechte inkomenspositie maakt dat de draaglast bij vluchtelingen – zeker de eerste jaren van hun verblijf in Nederland – groter is dan de draagkracht. Kinderen van vluchtelingen groeien hierdoor op in armoede.

Met het project kan VluchtelingenWerk Zuid-Nederland haar huidige groepsmodule 'Cursus Budgetteren' en 'Cursus Omgaan met Geld' met twee elementen uitbreiden:
1. Een extra dagdeel (financiële opvoedingsondersteuning) gericht op zaken als:

  • Wat betekent opgroeien in armoede voor kinderen;
  • Hoe ga je als ouder om met verschil in financiële situatie in land van herkomst en Nederland;
  • Welke voorzieningen zijn er lokaal voor participatie van kinderen;
  • Hoe kan je gebruik maken van deze voorzieningen.

2. Aansluitend op dit dagdeel dragen vrijwilligers van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland bij aan de verbetering van sociale participatie van vluchtelingenkinderen. Door gezamenlijk actief op zoek te gaan naar mogelijke activiteiten en voorzieningen en hier vervolgens ook bij te bemiddelen.

Bereik
Het doel van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is om in de projectperiode van één jaar de module financiële opvoedingsondersteuning aan 60 huishoudens van vluchtelingen met opgroeiende kinderen te bieden en 90 vluchtelingenkinderen naar activiteiten en voorzieningen te bemiddelen.

Deel dit met anderen