Afgerond - Blik op de Toekomst

Het project 'Blik op de Toekomst' heeft als doel (bijna) uitgeprocedeerde en illegale asielzoekers en vluchtelingen te ondersteunen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief.

Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 is het accent en de druk die is komen te liggen op terugkeer van asielzoekers wiens aanvraag is afgewezen alleen maar toegenomen. De praktijk leert echter dat de effectuering van de terugkeer bijzonder lastig blijkt. Veel afgewezen asielzoekers willen of kunnen niet terugkeren en verblijven illegaal en zonder voorzieningen in Nederland. Zij leven hierdoor in moeilijke leefomstandigheden en met een onzekere toekomst. Dienstverlening rond toekomstperspectief en/of duurzame terugkeer is voor deze mensen dan ook van groot belang. VluchtelingenWerk wil graag de begeleiding bieden die deze mensen nodig hebben door ze stap voor stap uit te leggen welke mogelijkheden ze hebben, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen maken over hun toekomst.

Voor wie is Blik op de Toekomst?

De begeleiding die geboden wordt, is bedoeld voor mensen die als asielzoeker of vluchteling naar Nederland zijn gekomen en inmiddels bijna of helemaal uitgeprocedeerd zijn. De meeste mensen komen binnen bij de steunpunten via de spreekuren van VluchtelingenWerk of na doorverwijzing door andere organisaties.

Wat is Blik op de Toekomst?

Het project Blik op de Toekomst heeft als doel (bijna) uitgeprocedeerde en illegale asielzoekers en vluchtelingen te ondersteunen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief. De steunpunten zijn te vinden in Breda, Amsterdam, Leiden, Maastricht en Tilburg. Deze afdelingen werken samen met verschillende landelijke en lokale organisaties, zoals Maatwerk bij Terugkeer.

Wat wordt gedaan in het project?

De medewerkers van de steunpunten bieden ondersteuning door het voeren van counselinggesprekken. Hierbij wordt samen met de cliënt gekeken of er nog mogelijkheden zijn voor een (nieuwe) procedure en, zo niet, wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. De consequenties van illegaliteit en de kansen en mogelijkheden bij terugkeer naar het land van herkomst worden besproken. Bij signalering van psychosociale problemen wordt de cliënt begeleid door een counselor die werkzaam is op de steunpunten. De cliënt wordt gestimuleerd zelf een realistisch plan voor de toekomst te bedenken, maar wordt ook begeleid door iemand van VluchtelingenWerk die helpt belemmeringen weg te nemen en mogelijkheden uit te zoeken in het land van herkomst. Als de cliënt kiest voor terugkeer, kan de cliëntbegeleider doorverwijzen naar Maatwerk bij Terugkeer die helpen bij (onder andere) het verkrijgen van documenten en financiële ondersteuning, bij het terugvinden van familie, het vinden van een woning of het opzetten van een eigen bedrijf in het land van herkomst.

 

 

 

 

 

De projecten BLIK op de Toekomst, BLIK 2.0 en BLIK 3.0 worden gefinancieerd door ETF

 

 

 

Voor meer informatie over Blik op de Toekomst kunt u contact opnemen met projectleider Mirjam Kemp via mkemp@snvbrabantcentraal.nl.

Deel dit met anderen