Afgerond - Samen naar een nieuw perspectief

Het doel van het project is om bijna uitgeprocedeerde en illegale asielzoekers en vluchtelingen te ondersteunen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief en het maken van keuzes hieromtrent. Vrijwilligers bieden ondersteuning door het voeren van counselinggesprekken. Hierbij wordt samen met de cliënt gekeken of er nog mogelijkheden zijn voor een (nieuwe) procedure en, zo niet, wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.

Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 is het accent en de druk die is komen te liggen op terugkeer van asielzoekers wiens aanvraag is afgewezen alleen maar toegenomen. De praktijk leert echter dat de effectuering van de terugkeer bijzonder lastig blijkt. Veel afgewezen asielzoekers willen of kunnen niet terugkeren en verblijven illegaal en zonder voorzieningen in Nederland. Zij leven hierdoor in moeilijke leefomstandigheden en met een onzekere toekomst. Dienstverlening rond toekomstperspectief en/of duurzame terugkeer is voor deze mensen dan ook van groot belang. VluchtelingenWerk wil graag de begeleiding bieden die deze mensen nodig hebben door ze stap voor stap uit te leggen welke mogelijkheden ze hebben, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen maken over hun toekomst.

Voor wie is Samen naar een nieuw perspectief?

Samen naar een nieuw perspectief is bedoeld voor bijna of helemaal uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen. Gezinnen hebben een andere ondersteuning nodig dan individuen omdat er andere belangen spelen. Zo is de aanwezigheid van kinderen een factor die ervoor zorgt dat er een gericht toekomstperspectief moet komen waarbij onderdak en onderwijs een grote rol spelen.

Wat is Samen naar een nieuw perspectief?

Het project Samen naar een nieuw perspectief heeft als doel (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen te ondersteunen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief. De locaties waar deze gezinnen verblijven zijn in Katwijk en in Gilze-Rijen. Deze gezinsopvanglocaties werken samen met verschillende landelijke en lokale afdelingen, zoals Maatwerk bij Terugkeer.

Wat wordt er gedaan in het project?

De medewerkers van de gezinsopvanglocaties in Katwijk en Gilze-Rijen bieden ondersteuning door het voeren van counselinggesprekken. Hierbij wordt samen met de cliënt gekeken of er nog mogelijkheden zijn voor een (nieuwe) procedure en, zo niet, wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. De consequenties van illegaliteit en de kansen en mogelijkheden bij terugkeer naar het land van herkomst worden besproken. De nadruk ligt hierbij op de signalering en behandeling van psychosociale problemen en empowerment, waardoor re-integratie in het land van herkomst meer kans van slagen heeft.

De cliënt wordt gestimuleerd zelf een realistisch plan voor de toekomst te bedenken, maar wordt ook begeleid door iemand van VluchtelingenWerk die helpt belemmeringen weg te nemen en mogelijkheden uit te zoeken in het land van herkomst. Als de cliënt kiest voor terugkeer, kan de cliëntbegeleider doorverwijzen naar Maatwerk bij Terugkeer die helpt bij (bijvoorbeeld) het krijgen van documenten en geld, bij het terugvinden van familie of het vinden van een woning.

Voor meer informatie over 'Samen naar een nieuw perspectief' kunt u contact opnemen met projectleider Mirjam Kemp via mkemp@snvbrabantcentraal.nl

Deel dit met anderen