Afgerond - Startbaan

Zelfstandigheid van vluchtelingen is het doel van VluchtelingenWerk Nederland, maar het liefst helpt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen aan een baan. Diploma’s van vluchtelingen worden vaak niet erkend in Nederland. Daarnaast hebben vluchtelingen vaak een taalachterstand en geen professioneel netwerk en ze kampen vaak nog met trauma’s. Maar vluchtelingen zijn ondernemende mensen en zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan.

 • Project

  Met wat extra begeleiding heeft VluchtelingenWerk bewezen dat vluchtelingen een aanwinst kunnen zijn voor de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren hebben duizenden mensen een baan gevonden met hulp van VluchtelingenWerk. Dat is goed voor vluchtelingen én goed voor Nederland.

  Doel van het project

  Dit drie-jarige project heeft als doel om 600 vluchtelingen te helpen aan een stageplek of baan. Startbaan is maatwerk: samen met de werkzoekende bekijken we welke carrièremogelijkheden er zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan het creëren van samenwerking tussen bedrijven en vluchtelingenorganisaties. Tijdens het project zijn er ongeveer 150 vrijwilligers actief voor het project Startbaan. Alle vrijwilligers krijgen een inwerkprogramma. De precieze invulling hiervan verschilt per regio. Daarnaast wordt er met elkaar kennis gedeeld en netwerken uitgewisseld.

 • Achtergrond

  Startbaan is een gezamenlijk project van VluchtelingenWerk Nederland en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Door de krachten te bundelen benutten zij elkaars jarenlange ervaring, expertise en netwerken.  We bieden deelnemers extra ondersteuning, zoals taalcursussen of sollicitatietraining aan, dat vluchtelingen extra hulp biedt in het verkrijgen van een stageplek of baan. Vluchtelingen zijn gemotiveerd en willen dolgraag aan de slag, maar in de praktijk blijkt de afstand tot de arbeidsmarkt vaak groot. Dankzij de schenking van de Postcode Loterij is per deelnemende vluchteling een bedrag beschikbaar om drempels naar een stageplek of baan te verlagende beslechten, bijvoorbeeld voor het volgen van een opleiding of verkrijgen van een rijbewijs. Deze zogenaamde 'rugzakken' worden ingezet om de deelnemers naar een volgende stap op de participatieladder te helpen.

 • Resultaat

  Na drie jaar is project Startbaan afgerond en het landelijk doel is ruimschoots behaald. Niet de beoogde zeshonderd, maar 789 vluchtelingen traden toe tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarmee bewijst Startbaan dat investeren in de arbeidsparticipatie van vluchtelingen loont. De doelstelling van SNV Brabant centraal binnen dit landelijke project was de plaatsing van 44 mensen, er zijn er echter maar liefst 56 geplaatst. Tijdens het driejarige project is er met bijna 100 werkgevers samengewerkt. Voorbeelden zijn Van der Valk, Post NL, Calibris en zorgboerderijen. Vooral met lokale en startende bedrijven zijn de ingangen makkelijker te realiseren. Door de inzet van 210 vrijwillige jobcoaches van Startbaan, werd de afstand tussen vluchtelingen en de arbeidsmarkt in korte tijd overbrugd. Maar het was ons niet gelukt zonder de steun van onze Startbaanpartners. De afgelopen jaren verbonden gemeenten en bedrijven als Manpower, Jumbo, Accenture, maar ook publieke instellingen als de Belastingdienst en ROC´s zich aan het project. Het project is mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

  Nu het project ten einde is, houden onze inspanningen om vluchtelingen aan een baan te helpen niet op. We zijn trots op wat we hebben bereikt, maar realiseren ons dat we de komende jaren voor een grote opgave staan. Daarom hopen we ons netwerk van bedrijven en instellingen in de toekomst te verstevigen en uit te breiden. Met wat extra aandacht krijgen ook de vluchtelingen die nu nog wachten op een baan de kans om een  zelfstandig leven op te bouwen in Nederland.

Kijk voor meer informatie over dit project op de landelijke pagina van VluchtelingenWerk.

Deel dit met anderen