Alleengaanden in gesprek met een vluchteling uit de buurt

ZijActief Limburg en KVG Limburg organiseerden afgelopen maand 3 x een dag in het kader van 'Dagen voor Alleengaande vrouwen' met in 2018 als thema vluchtelingen.
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft met haar kennis en ervaring over vluchtelingen daarom inhoud gegeven aan het programma in de vorm van een presentatie.

Op 20 maart is in Heerlen een bijeenkomst georganiseerd en 22 maart in Nederweert, en 5 april j.l. was de laatste van de reeks in Venray.


VluchtelingenWerk Zuid-Nederland verzorgt met het project Bekend maakt Bemind een presentatie waar het verhaal van een statushouder voorop staat. De alleengaanden kregen informatie over veel feiten en cijfers waarom en hoe mensen vluchten en hoe dat dat gaat. En daarna vertelde een ervaringsdeskundige zijn/haar verhaal. Hoe was mijn leven in mijn land, waarom ben ik gevlucht, hoe was mijn vlucht, hoe was mijn aankomst in Nederland en hoe zie ik mijn toekomst. Deze vaak emotionele verhalen maakten veel indruk.


In het middagprogramma was ruimte ingeruimd voor ontmoeting en werd er met elkaar in gesprek gegaan. Veel vluchtelingen gaven gehoor aan de oproep om met Nederlanders in gesprek gegaan en de alleengaande vrouwen waren erg enthousiast over de ontmoetingen en gesprekken die hebben plaatsgevonden. De antwoorden waren verhelderend voor veel aanwezige vrouwen. "Je hoort veel op televisie en radio maar het verhaal van de echte vluchtelingen en wat ze hebben meegemaakt geeft toch een ander beeld." Er werd zelf spontaan muziek gemaakt: "Eén cursist had zijn keyboard meegenomen en heeft muziek gemaakt. De sfeer was geweldig."

Een eigen verslag van Nederweert vind je hier.

 

Ook een vluchteling ontmoeten en in gesprek gaan? Mail naar BekendmaaktBemind-zuid@vluchtelingenwerk.nl

 

 

 

donderdag 12 april 2018