Als bedrijf

Lever als bedrijf of instelling een waardevolle bijdrage aan VluchtelingenWerk.

Vluchtelingen zijn, noodgedwongen en niet vooraf gepland, gevlucht uit landen met andere taal, andere cultuur, andere arbeidsomstandigheden en andere opleidingseisen en onderwijsvormen. En in veel gevallen zijn er daarnaast extra belemmeringen. Werkervaring in onze samenleving opdoen is een zeer belangrijke factor voor een goed verlopend integratieproces.Vluchtelingen hebben vaak in het land van herkomst een opleiding gevolgd en praktijkervaring opgedaan die niet naadloos aansluit bij de vereisten in Nederland. De Nederlandse (vak)taal kan ook een belemmering vormen. Met bijscholing en een stage in een bedrijf of instelling kan de aansluiting vaak snel gevonden worden. Vluchtelingenwerk heeft de steun van bedrijven en instellingen hard nodig om haar werk uit te kunnen voeren.

Stage- of werkervaringsplek

Gezamenlijk bekijken we graag de mogelijkheden om stageplaatsen te creëren voor vluchtelingen die werkervaring op willen doen. Een arbeidscoach van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland neemt contact met u op en bespreekt de mogelijkheden voor een stageplaats. De specifieke wensen van vluchtelingen zijn bekend waardoor de arbeidscoach uw organisatie een geschikte stagiair kan voordragen. Ook tijdens de stageperiode blijft de arbeidscoach nauw contact onderhouden met beide partijen. Tijdens de stageperiode kan uw bedrijf in aanmerking komen voor subsidie. De arbeidscoach kan hierover informeren. Vul uw vacature in via Unit Emplooi, hét arbeidsbemiddelingsprogramma voor vluchtelingen in Nederland en geef inhoud aan uw Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid.

Hoe kun je ons verder steunen?

Ook als je nu geen werkervaringsplek beschikbaar hebt, kun je VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ondersteunen en vluchtelingen en nieuwkomers helpen een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland;

  • Word donateur of neem contact op met VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (een gift is vanaf 227 euro per jaar fiscaal aftrekbaar).
  • Organiseer een evenement, actie of veiling. Samen iets doen voor vluchtelingenwerk kan een bedrijfsevenement een bijzonder karakter geven en de betrokkenheid van medewerkers vergroten. Je gezamenlijk inzetten voor een goed doel motiveert en verbindt; Te denken valt aan een sponsorloop, een veiling, een loterij, een benefietconcert of een jubileumactie.
  • Verbind door sponsoring de naam van uw bedrijf aan de uitvoering van onze activiteiten. Bijvoorbeeld aan een conferentie, publicatie of een project voor (en door) vluchtelingen.
  • Kerst is een mooie tijd om iets te doen voor iemand anders. Geef uw medewerkers de mogelijkheid om in plaats van hun kerstpakket de waarde hiervan te doneren aan vluchtelingenwerk.

 

Netwerken

Voor vluchtelingen die een heel nieuw bestaan moeten opbouwen, zijn netwerken van professionals van groot belang. Contacten met beroepsgenoten kan hen een ingang bieden binnen bedrijven waar zij hun opleiding, ervaring en talenten optimaal kunnen inzetten. Samenwerking om de netwerken van vluchtelingen uit te breiden is er met MKB-netwerken en Rotary. Professionals die ook hun netwerk uit willen breiden met vluchtelingenvakgenoten, kunnen contact opnemen met Maartje de Ridder mderidder@vluchtelingenwerk.nl

Deel dit met anderen