Because we Care - Update project In de Zorg - Uit de Zorgen

De 3e #nieuwsbrief van het project 'In de Zorg - Uit de Zorgen" is uit. Een project met als doel statushouders een nieuw perspectief te geven door hen toe te leiden naar zinvol werk in de met toenemende arbeidsmarkttekorten kampende zorgsector. Lees hierin over de succesfactoren van het koppelen van partners en begeleiders aan vluchtelingen die een toekomst willen in de Zorg!

De nieuwsbrief gaat in op onderstaande onderwerpen:

  • Kennis delen via Virtuele Masterclass (B), Film (D) en Magazine (NL)
  • Hoe VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zich inzet voor de kandidaten
  • Selectie van tweede lichting kandidaten is begonnen
  • Zorg aan Zet initieert olievlekwerking
  • Zuyderland blijft zoeken naar verbeteringen
  • Internationale belangstelling

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen!

Hoe VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zich inzet voor de kandidaten

Persoonlijke aandacht in een maatwerktraject is de basis en zonder twijfel ook een van de succesfactoren van het project ‘In de Zorg – Uit de Zorgen’. Die aandacht krijgen de kandidaten van alle partners en begeleiders, maar natuurlijk niet in het minst van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.

Anneke Alofs, teamleider bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland in Maastricht: “Onze overall expertise wat betreft vluchtelingen is een belangrijke bijdrage in onder andere de voorbereiding van cliënten binnen het project. Vanuit onze achtergrond hebben we oog voor zaken die voor statushouders belangrijk zijn en door anderen vaak over het hoofd worden gezien. Ook de expertise en inbreng van onze arbeidscoaches speelt een rol. Dat zijn goed opgeleide gecommitteerde vrijwilligers die tijd hebben en maken om kandidaten te begeleiden met de dingen waar professionals vaak geen tijd voor hebben. Daarbij leren ze de kandidaten tegelijkertijd om het in het vervolg zoveel mogelijk zelf te doen. Het is voor onze arbeidscoaches ook een tweede natuur om altijd bedacht te zijn op interculturele communicatie-aspecten; ze zijn gewend om wat ze bij de ander zien niet meteen binnen hun eigen context te verklaren.”

Lees meer

dinsdag 22 september 2020