Doe mee als ambassadeur

Er zijn vele mensen die VluchtelingenWerk een warm hart toe dragen. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn onze ambassadeurs, maar ook jij kan ambassadeur zijn. Wil jij graag iets voor vluchtelingen betekenen? Is je interesse gewekt? Lees verder hoe jij een steentje bij kan dragen.

Geef kansen

Ben je werkgever en heb je een stageplek of vacature voor een vluchteling? Dan komen wij graag met je in contact.
 

Kleding of spullen doneren?

In samenwerking met VluchtelingenWerk en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) opent het Rode Kruis inzamelpunten (de zogenoemde Welkom Winkels) voor kleding en spullen. Deze inzamelpunten bevinden zich vlakbij asielzoekerscentra in heel Nederland. Er is op dit moment een overvloed aan knuffels en speelgoed, maar er is voor asielzoekers in Nederland vooral behoefte aan warme winterkleding voor mannen, fietsen en toiletartikelen zoals shampoo. Kijk voor de Welkom Winkel bij jou in de buurt.
 

Acties voor vluchtelingen en VluchtelingenWerk

Denk je aan een mooie actie om bijvoorbeeld geld in te zamelen? Of organiseer je een initiatief waarvoor er informatie van ons nodig is? Wat leuk, neem contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen.
 

Draagvlak creëren

Heb je een leuk project dat zorgt voor draagvlak voor vluchtelingen in Nederland, dan kun je een aanvraag doen bij het Draagvlak Activiteiten Fonds (DAF) van VluchtelingenWerk. Het is belangrijk dat je project bijdraagt aan begrip voor vluchtelingen en dat het project een groot aantal mensen bereikt. Lees meer over het fonds.
 

Met je bedrijf

Jij kunt ook bedrijfsmatig iets betekenen voor vluchtelingen!
 

Educatie & voorlichting

Voor basisscholen en middelbare scholen biedt VluchtelingenWerk diverse gratis lespakketten. Lees meer over lesmateriaal voor verschillende leeftijden en niveaus.
 

Word vrijwilliger

Wil je je structureel inzetten voor vluchtelingen? We zijn hard op zoek naar vrijwilligers die vluchtelingen willen begeleiden, zowel tijdens de asielprocedure als bij hun eerste stappen in Nederland. Al met twee uur per week kun je iets betekenen voor vluchtelingen. Wil je tijd investeren in vluchtelingen? Bekijk hier de vacatures in onze regio.
 

Vluchtelingen in huis nemen?

'Een vluchteling in huis nemen': een warme en gastvrije gedachte! Asielzoekers worden echter in Nederland centraal opgevangen in asielzoekerscentra. Zodra zij een verblijfsvergunning hebben gekregen, wachten zij in de opvanglocatie op een eigen woning. Vluchtelingen hebben vaak vreselijke, traumatische dingen meegemaakt en zijn uitgeput van hun reis. In asielzoekerscentra worden vluchtelingen begeleid door ervaren medewerkers en vrijwilligers. Het wordt daarom afgeraden om vluchtelingen in deze fase bij particulieren op te vangen. Daarbij heeft het aanbieden van woonruimte ook juridische haken en ogen. We krijgen ook vragen over de Facebook-pagina 'Ik ben een gastgezin voor een vluchteling'. Momenteel wordt intensief met COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de oprichters van deze Facebook-pagina overlegd over de (on)mogelijkheden.

Samen voor vluchtelingen

Niemand vlucht vrijwillig. Daarom kunnen vluchtelingen die hier zijn, op ons rekenen. Wij staan voor vluchtelingen klaar vanaf de complexe asielprocedure tot en met het opbouwen van een nieuw bestaan. Hierbij bieden we hulp op emotioneel, praktisch en juridisch vlak. Daarnaast zorgen we voor meer draagvlak voor de bescherming van vluchtelingen. Want voor vluchtelingen is steun en begrip vanuit de samenleving van groot belang.

Sluit je aan en steun ons werk met een gift!

Deel dit met anderen