Eigen-Wijs

Eigen-Wijs is de opvolger van het succesvolle project Tell me More en het muziekproject Samenspel van VluchtelingenWerk Nederland.

Doordat wij actief samenwerken met De Kindertelefoon, scholen, en andere organisaties wordt het netwerk en vangnet rond deze kwetsbare kinderen versterkt. Eigen-Wijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Asiel- Migratie- en Integratie fonds en het C&A Fonds.

Project Eigen-Wijs is er voor de kwetsbare groep kinderen van 4 t/m 17 jaar die in de centrale opvanglocaties verblijven en hanteert drie belangrijke pijlers: muziek, toegang tot informatie en kennisdeling.

 

Meer weten of meedoen?

Wil je meer informatie over het project Eigen-Wijs kijk hier of neem contact met ons op.
 

 

Deel dit met anderen