Euro-Wijzer

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar. Met het project Euro-Wijzer helpt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen.

Het project

Vluchtelingen starten hun verblijf in Nederland veelal met een sociaal-economische achterstand. Ze hebben nog geen werk en meestal geen financiële buffer. Terwijl ze in de beginfase wel meteen veel kosten hebben.


Preventie

Hoe kun je voorkomen dat vluchtelingen verder in de schulden komen? Wij denken dat we vluchtelingen hierin kunnen ondersteunen met met de juiste voorlichting en training, de inzet van budgetcoaches en een financieel spreekuur.


Samenwerking

We werken in het project Euro-Wijzer nauw samen met andere instanties die zich bezighouden met schuldpreventie: gemeenten, nutsbedrijven en sociale partners als Schuldhulpmaatje, lokale formulierenbrigades, Humanitas en het Nibud. Euro-Wijzer wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van SocialeZaken en Werkgelegenheid en door het Oranje Fonds.

 

 

Achtergrond

Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 35 procent van de huishoudens met een vluchtelingenachtergrond in Nederland rond of onder de armoedegrens leeft (SCP, 2014). Hun slechte inkomenspositie is te verklaren doordat vluchtelingen nog relatief kort in Nederland zijn, de taal moeten leren, vaak voor extra uitgaven staan en geen sociaal vangnet hebben.


Start met schuld

Zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben en een woning krijgen, ontvangen ze veelal een bijstandsuitkering. Om hun huis in te richten, ontvangen ze een inrichtingskrediet waardoor ze al starten met een schuld. Matrassen, beddengoed, koelkast, tafel en stoelen: alles moet worden aangeschaft. Daar komen nog kosten voor gezinshereniging en het inburgeringstraject bovenop.


12.000 euro schuld

Een gemiddeld vluchtelinggezin heeft zo al snel 12.000 euro schuld opgebouwd voor ze goed en wel aan hun leven in Nederland kunnen beginnen.

 

 

Onze rol

Om te voorkomen dat vluchtelingen dermate financiële problemen krijgen dat ze in de schuldsanering of schuldhulpverlening belanden, zijn we het project Euro-Wijzer gestart.


Hoe ondersteunen we vluchtelingen?

Door het geven van voorlichting en training, groepsgewijze lessen en met de inzet van vrijwillige budgetcoaches werken we aan financiële zelfredzaamheid. Vluchtelingen kunnen op regionale spreekuren terecht met financiële vragen of voor advies.


Wat leren deelnemers?

 • Een financieel overzicht maken van eigen inkomsten en uitgaven;
 • Welke financiële voorzieningen er zijn en waar ze recht op hebben;
 • Internetbankieren;
 • Bespaartips;
 • Een eigen administratie opzetten en bijhouden.

 

Bijzonderheden

Financiën zijn een gevoelig en cultureel bepaald thema, daar houden we sterk rekening mee. De privacy en vertrouwelijkheid van de deelnemers staan voorop. Een ander aspect is de taal. We benaderen mensen in een zo vroeg mogelijk stadium van de begeleiding in Nederland om mee te doen, dan zijn ze taal vaak nog niet volledig machtig. Onze vrijwilligers zijn getraind om hier goed mee om te gaan, zodat iedereen de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

 


Resultaat

Met het project Euro-Wijzer willen we in Nederland de volgende doelen bereiken:

 • 500 vluchtelingen zijn gecoacht in het verbeteren van hun financiële zelfredzaamheid;
 • 500 vluchtelingen maken meer en beter gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen;
 • 200 vrijwilligers zijn getraind om vluchtelingen te ondersteunen bij (het ontwikkelen van) hun financiële vaardigheden;
 • De activiteiten van deze vrijwilligers zijn aanvullend op de activiteiten van professionals in het veld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding;
 • Het Nibud ontwikkelde speciaal voor dit project lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld en context van vluchtelingen;
 • Er is een netwerk met samenwerkingspartners opgezet;
 • Er is in 60 gemeenten een inventarisatie gemaakt van de voorzieningen.

 


Meer weten of meedoen?

Wilt u meer weten over Euro-Wijzer of het project (financieel) ondersteunen? Kijk voor meer informatie op de contactpagina.

Deel dit met anderen