Europassie

Onder vluchtelingjongeren zijn 2 groepen te onderscheiden, te weten de alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’s) die zonder familie naar Nederland zijn gekomen en de jongeren die wel met hun familie zijn gevlucht. Vluchtelingjongeren vormen een kwetsbare groep. Ze hebben ook alles achter zich moeten laten, niet wetende wat hun te wachten stond.

Ouders van vluchtelingjongeren zijn onvoldoende geïnformeerd en leven zélf de eerste 5 jaar in armoede. De amv’s staan onder voogdij van de organisatie Nidos en worden opgevangen in een pleeggezin of op een speciale opvanglocatie. Ex-amv’s zijn vaak nog niet in staat om zelfstandig te functioneren en missen de steun van familie en een eigen netwerk.
Ondanks de omstandigheden zijn vluchtelingjongeren ook een heel veerkrachtige groep die met de juiste ondersteuning weer in staat is hun leven op te pakken en een nieuwe toekomst te bouwen.

Net als bij andere jongeren vormt de overgang van 18- naar 18+ een risico. De kans op financiële problemen is groot als vluchtelingjongeren onvoldoende zijn voorbereid. Ze zijn immers met 18 jaar ineens zelf verantwoordelijk, kunnen én moeten zelfstandig financiële verplichtingen aangaan, met alle risico’s van dien.
Voor vluchtelingjongeren komt daarbij dat zij geen kennis hebben van hoe geldzaken te regelen en om te gaan met geld in Nederland. Zij hebben geen sociaal vangnet, en dus geen voorbeeldgedrag, zeker de amv’s niet.

Door onze projecten EuroWijzer (gericht op schuldpreventie en mede ontwikkeld met Nibud), die wij sinds 2015 uitvoeren, hebben we ruime ervaring met het financieel begeleiden van volwassen vluchtelingen. We weten waar de specifieke moeilijkheden liggen als het gaat om leren omgaan met financiën in onze complexe samenleving. Deze inmiddels beproefde methode vormt de basis voor de methode en aanpak die samen met partner organisaties Pharos en New Dutch Connections, specifiek voor deze doelgroep (vluchtelingjongeren tussen de 17 en 21 jaar) wordt ontwikkeld.

Dit project is een landelijk project en wordt medemogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van SZW. De looptijd van het project is van 1 juni 2018 tot 1 oktober 2019.

Wat houdt het project in?
Met het project EuroPassie willen we een methode ontwikkelen waarmee vluchtelingjongeren geïnformeerd worden over geldzaken in Nederland op een voor hen aansprekende manier, en vrolijk en stressloos leren omgaan met weinig geld en schulden.
De doelgroep van dit project zijn de vluchtelingjongeren tussen de 17 en 21 jaar.

De fasen van het project

Er zijn 3 fasen te onderscheiden binnen het project.

Fase 1: Onderzoek en inventarisatie fase, 1 juni 2018 tot 1 oktober 2018
Inventariseren wat er al is en wat werkt als het gaat om schuldpreventie bij vluchtelingjongeren.

Fase 2: Ontwikkel- en test fase, 1 oktober 2018 tot juni 2019
Pharos voert met verschillende focusgroepen gesprekken. Met de doelgroep zelf zullen verschillende focusgroepen worden gevormd en gesprekken mee worden gevoerd. Daarnaast worden er focusgroepen van ouders van vluchtelingjongeren en van organisaties die vluchtelingjongeren begeleiden gevormd.

Pharos schrijft het lesmateriaal, coördineert het maken van het beeldmateriaal en/ of digitale tools.

VluchtelingenWerk en New Dutch Connections testen het materiaal met de doelgroep.

Fase 3: Uitvoering en uitrol delen en borgen, intern en extern, 1 juni 2019 tot 1 oktober 2019
Om het bereik zo groot mogelijk te maken worden de ervaringen en de ontwikkelde methodiek zo breed mogelijk verspreid en gedeeld.

VluchtelingenWerk verankert aanpak in reguliere dienstverlening en integreert het in het product EuroWijzer als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding.

Projectleider: Maya Butalid - mbutalid@vluchtelingenwerk.nl