Gastles of lespakket?

Vluchtelingen. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en onderdrukking. Die ons vragen om bescherming. Mensen uit een vreemd, ver land. We horen en lezen erover, en vormen vaak onze mening door wat we zien in het nieuws en op internet. Maar welke mensen zitten er achter al deze berichten?

Ons voorlichtingsaanbod bestaat uit:

  • Gastlessen op scholen, waarbij de les vaak door een vluchteling en een vrijwilliger van VluchtelingenWerk wordt verzorgd. We geven gastlessen aan leerlingen op basisscholen tot studenten aan hogescholen en universiteiten.
  • Voorlichting of een lezing aan volwassenen. We verzorgen die bij bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en de politiek.
  • Lespakketten voor docenten die zelfstandig aan de slag willen. We hebben gratis lespakketten voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en mbo. Klik hier voor alle lespakketten.

Contact

We komen graag een gastles, lezing of voorlichting verzorgen. Interesse? Neem dan contact op met VluchtelingenWerk in uw woonplaats.