Heft In Eigen Handen

Heft In eigen Handen is bedoeld voor Eritrese jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar (uitzonderingen i.o.m. projectleiding) waarvan de intensieve AMV-begeleiding is gestopt en waarvan wordt verwacht dat ze op eigen benen kunnen staan. Echter in de praktijk blijkt dat het op eigen benen kunnen staan, voor een grote groep jongeren niet geldt. Zij hebben een grote afstand tot de Nederlandse samenleving en kennen multi-probleem situaties.

Veel voorkomende problemen bevinden zich op het vlak van weerbaarheid en zelfstandigheid. Aan de ene kant kan er gesteld worden dat Eritrese jongeren;

 • In de overlevingsstand staan;
 • Moeite met stress hebben;
 • Niemand vertrouwen;
 • Niet gewend zijn om zelf keuzes te maken;
 • Last hebben van concentratiegebrek;
 • Laaggeschoold zijn en het merendeel van het platteland komt;
 • Hun groepscultuur (samenredzaamheid) en onze ik- cultuur (zelfredzaamheid) vervreemdend werken;
 • Moeilijk Nederlands leren (ivm totaal andere klanken alsook geen exposure aan Nederland spreken door sterke neiging zich alleen met landgenoten te verbinden).

Maar aan de andere kant betreft het ook een groep met indrukwekkende veerkracht, sterk doorzettingsvermogen en een goed ontwikkelingspotentieel (Kennis platform Integratie en Samenleving).

Om deze kwaliteiten in te kunnen zetten en zo te komen tot het verkleinen van de afstand tot de Nederlandse samenleving is een op maat gemaakt programma nodig. Dit wordt door VluchtelingenWerk Zuid-Nederland middels het programma Heft In Eigen Handen geboden met de volgende onderdelen;

 • Toekomst Visie training (7 maal 2,5 uur);
 • Individuele begeleiding vrijwilliger.

De Toekomst Visie Training helpt deelnemers een Toekomst Plan te maken voor hun korte en lange termijn doelen op het gebied van zelfverwezenlijking. Het streven naar zelfverwezenlijking is een voorwaarde om te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Daarnaast is kennis over de Nederlandse samenleving essentieel. Fysieke, psychische maar ook financiële gezondheid is de basis voor integratie. De training richt zich op “eigen belang”. Dit doen we door hernieuwde kennismaking met zichzelf, met hun eigen cultuur en de Nederlandse cultuur. Met de mogelijkheden en onmogelijkheden, maar met vooral hun eigen wensen, talenten en vaardigheden als startpunt.

 

Na de Toekomst Visie Training hebben deelnemers:

 • Een toekomstplan opgesteld richting werk of studie;
 • Hun talenten en vaardigheden duidelijk kunnen benoemen;
 • Presentatietechnieken geleerd;
 • Inzicht gekregen in cultuurverschillen in communicatiestijlen;
 • Voorlichting gekregen over fysieke en psychische gezondheid;
 • Hun netwerk in beeld gebracht;
 • Basis om bewuster een keuze te maken richting studie of werk.

Vervolgens zullen de deelnemers begeleid en ondersteund worden door een vrijwilliger bij het uitvoeren van het gemaakte Toekomst Plan. 

Om deelnemers op te geven, kan er een email gestuurd worden naar hieh@vluchtelingenwerk.nl met daarin de naam van de deelnemer, leeftijd, telefoonnummer en emailadres.
Ook graag aangeven op welke dagdelen het niet mogelijk is om de training te volgen.

Het project Heft in Eigen Handen is een project van VluchtelingenWerk Zuid Nederland (mede) gefinancierd door het OranjeFonds voor de duur van 3 jaar. Het project wordt uitgevoerd in Tilburg van 2019-2022.