Heusdens Zomerfeest voor statushouders en hun buren

Ook dit jaar organiseert VluchtelingenWerk locatie Heusden weer een Zomerfeest voor hun cliënten EN hun buren!

Op 9 september 2018 van 14.00-17.00 uur vieren we dit zomerfeest in Drunen aan de Chopinstraat.

Het wordt een feest voor jong en oud, met eten, drinken, muziek, dans en spelletjes. Iedereen is welkom om te helpen, bijvoorbeeld iets te bakken, instrumenten bespelen of zingen, ook iets laten zien uit eigen land is erg leuk. Ook zijn buren van harte welkom.

Aanmelden voor 3 september via heusden@vluchtelingenwerk.nl

vrijdag 31 augustus 2018