Integratie door Wijkparticipatie

Gefinancierd door AMIF (Asiel, Migratie en Integratie Fonds) is er eind 2015 vanuit de Gemeente Breda een bijzonder project gestart waarbij 15 ketenpartners de handen in een geslagen hebben om de omstandigheden van migranten in de gemeente Breda te verbeteren op het gebied van scholing, activering, werk en welzijn.

In de wijk Geeren Zuid (buurthuis ONS) worden laagdrempelige taallessen aangeboden aan mensen van allochtone afkomst die wel de inburgeringscursus gevolgd hebben, maar die door omstandigheden de Nederlandse taal niet voldoende beheersen of nog behoefte hebben aan extra ondersteuning. Deze klassikale lessen worden verzorgd door een team van vrijwillige docenten.

Ook houdt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zich binnen dit project bezig met toetreding tot de arbeidsmarkt door middel van een vacaturemarkt waarbij werkgevers en (potentiële) werknemers met elkaar in contact worden gebracht. Onder begeleiding van vrijwilligers wordt aan opdrachten gewerkt in het restaurant (Open Leer Centrum). Daarnaast is er een taalcafé, waar projectmatig gewerkt wordt en waar men op een creatieve manier met de taal bezig is. Hierbij kan gedacht worden aan taalspellen, kunstprojecten, uitstapjes en workshops.

Samenwerking
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkt nauw samen met onder andere: Breda Taal, Vrouwenstudio Breda, Matchkracht, Coöperatie ONS,  IMW, GGD, Atea Groep en ROC.
Dit project is eind 2018 afgerond.