Interreg Project TREE

Interreg Project TREE staat voor: ‘Training for Integrating Refugees in Euregio’. Het project is een Euregionaal Interreg project, een samenwerkingsverband tussen Regio Aken, Luik, Wallonië en Zuid- en Midden Limburg. Het doel van het TREE project is het ontwerpen, realiseren en testen van een nascholingssysteem voor professionals en vrijwilligers die zich met de opvang en begeleiding van de vluchtelingen bezighouden.

Hiermee dient de integratie van de vluchtelingen wat betreft hun kwalificering en situatie op de arbeidsmarkt, verbeterd te worden en verdere segregatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de Euregio te voorkomen. De doelgroep zijn niet de vluchtelingen zelf, maar de mensen die hun integratie bevorderen.

Vanwege de deelname (leiding) van de Volkshogeschool van Aken en de universiteit van Luik is dit programma meer gericht op het wetenschappelijk onderzoek naar de best werkzame methoden van ondersteunen en coachen en vaststellen. Ultieme doel is dat de statushouder zich meer geïntegreerd voelt binnen de Euregio en gelijke kansen (en positie) heeft als een EU-burger.

De internationale projectgroep bestaat uit 20 experts van diverse organisaties en met verschillende achtergronden. De Volkshogeschool van Aken heeft de leiding over dit project.

Voor VluchtelingenWerk Zuid- Nederland is Mirjam Kemp de projectmanager (12-16 uur) voor dit project.

Lees hier meer over dit project: https://www.interregemr.eu/projecten/tree