Juridische begeleiding

De juridische vrijwilligers helpen bij de asielprocedure en verblijfsrechtelijke zaken.

De juridische begeleiding begint al in het asielzoekerscentrum (azc). Na het verkrijgen van de verblijfsvergunning wordt de vluchteling verder geholpen in onze locaties in de gemeente. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland beschikt al over 25 jaar aan kennis en ervaring in het vreemdelingenrecht.

De juridische begeleiding omvat:

  • Begeleiding bij de asielprocedure
  • Informatievergaring t.b.v. opbouw vluchtelingendossier
  • Procedure, bewaking termijnen
  • Rechtsbijstand bij de asielprocedure
  • Contacten met binnenlandse en buitenlandse instanties
  • Ondersteuning bij de gezinshereniging
  • Begeleiding bij vrijwillige terugkeer

Deel dit met anderen