Verhaal van een vluchteling in uw klas

Spreek jij wel eens met je leerlingen over vluchtelingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het nieuws? Wat denkt jouw klas over oorlog, onderdrukking en vluchten? Een leerzame en boeiende manier om leerlingen persoonlijk kennis te laten maken met een vluchtverhaal, is door dit verhaal te laten vertellen door een vluchteling.

Iedereen heeft een mening over vluchtelingen. Soms is die gebaseerd op feiten, maar soms ook op fabels of vooroordelen. Wat is precies een vluchteling? Waarom vangt Nederland vluchtelingen op? Tijdens onze voorlichtingen en in onze lespakketten komen die vragen – en nog veel meer – aan de orde.

Het persoonlijke verhaal van een vluchteling

  • Voorlichting of een lezing aan volwassenen: We verzorgen die bij bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en de politiek. Met het voorlichtings- en ontmoetingsproject Bekend maakt Bemind komt een team dat bestaat uit een Nederlandse vrijwilliger en een vrijwilliger met  een vluchtelingachtergrond op bezoek. 
  • Gastlessen op scholen: We geven gastlessen aan leerlingen op basisscholen tot studenten aan hogescholen en universiteiten waarbij de les wordt verzorgd door een team dat bestaat uit een Nederlandse vrijwilliger en een vrijwilliger met  een vluchtelingachtergrond.

Het team geeft voorlichting over vluchten. Centraal staat het persoonlijke verhaal van een vluchteling. Lees meer over het project Bekend maakt Bemind of mail naar bekendmaaktbemind-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Kijk, lees en luistertips voor in de klas

Wilt u het onderwerp vluchtelingen bespreken in de klas? Dat kan op allerlei verschillende manieren. Wij hebben een veelheid aan boeken, documentaires en voorstellingen verzameld. Deze toolkits zijn ontwikkeld ter verdieping bij het project Bekend maakt Bemind, maar zijn ook los erg bruikbaar! Download de toolkit voor volwassenen. Download de toolkit voor scholieren.

Gratis online lespakketten

VluchtelingenWerk heeft samen met Stichting Codename Future gratis lespakketten ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en mbo. Lespakketten voor docenten die zelfstandig aan de slag willen. Benieuwd naar de pakketten of downloaden? Ga naar de eductie-pagina.

Kom in actie!

Veel scholen komen in actie voor vluchtelingen, bijvoorbeeld door een sponsorloop of inzamelingsactie te organiseren. Wilt u een actie organiseren voor VluchtelingenWerk of een cheque uitreiken? Laat het weten! Mail naar communicatie-zuid@vluchtelingenwerk.nl. Wij denken graag mee.

Bekend maakt Bemind: een vluchteling op bezoek

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.'

Contact

We komen graag een gastles, lezing of voorlichting verzorgen. Neem contact op met de projectleider Bekend Maakt Bemind Suzanne de Rooij via:

bekendmaaktbemind-zuid@vluchtelingenwerk.nl
 

Uitgelicht | Scholen

30 sep 2020

500 lege stoelen als symbool voor 500 kinderen die hier, als het aan het kabinet ligt, niet welkom zijn. VluchtelingenWerk Nederland,...

23 apr 2020

De dienstverlening van VluchtelingenWerk gaat tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk door. Statushouders en asielzoekers kunnen in...

08 jun 2020

VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling lanceren de petitie 500kinderen.nl. Hiermee kan iedereen het...