Met Opgeheven Hoofd2

Mensen die al jaren zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven of mensen die recent bericht hebben gekregen dat hun verzoek om asiel is afgewezen hebben vaak te maken met psychische en praktische problemen die een belemmering vormen voor het nadenken over en het organiseren van terugkeer naar het land van herkomst. Veel mensen uit deze doelgroep hebben behoefte aan ondersteuning. Dit vraagt om deskundige counseling en maatwerk. VluchtelingenWerk kan hen dit bieden. Wij zetten ons in voor een waardige terugkeer met perspectief.

Zelfstandige terugkeer
Asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. In de praktijk lukt dit vaak niet, vooral als mensen jaren hebben gewacht op een beslissing over hun asielaanvraag. Er zijn vaak praktische en emotionele belemmeringen die zelfstandige terugkeer in de weg staan. In het project Met Opgeheven Hoofd 2 kunnen asielzoekers hun opties voor de toekomst bespreken met een counselor en krijgen ze intensieve begeleiding van hen in het weghalen van de mogelijke belemmeringen. Mensen die vervolgens terugkeer overwegen, kunnen al in een vroeg stadium contact opnemen met een onafhankelijke NGO in hun land van herkomst. Zo kunnen zij op basis van recente en relevante informatie beslissingen maken over hun toekomst. Immers dient terugkeer in onze optiek zoveel mogelijk te gebeuren op basis van ‘zelfstandig vertrek’ (iemand besluit zelf om te vertrekken op basis van goede informatie). De terugkeer moet vervolgens waardig zijn en met perspectief voor een nieuw bestaan in het land van herkomst. Hiervoor maakt de client die heeft besloten terug te keren samen met een Consulent Landen van Herkomst en de partnerorganisatie een reintegratieplan. Eenmaal terug, begeleidt en monitort de partnerorganisatie de cliënt tot een jaar na aankomst.

Het ERSO-netwerk
Als men kiest voor zelfstandige terugkeer, kan VluchtelingenWerk ook daarbij begeleiden. Wat dit project onderscheidt van andere terugkeerorganisaties is de ondersteuning van lokale NGO's, die niet aan de overheid gelieerd zijn. Via het ERSO-netwerk werken we nauw en persoonlijk samen met re-integratieorganisaties in meer dan veertig landen. Hoewel mensen met een goed doordacht plan onder hun arm op het vliegveld stappen, veranderen plannen na aankomst vaak nog wat. Onze partnerorganisaties blijven meedenken met terugkeerders.

Het ERSO- netwerk heeft partnerorganisaties in ruim veertig landen van herkomst. Deze partnerorganisaties voldoen allen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden (zie voor meer informatie hierover de landelijke projecten pagina).

Voor de volgende landen is ondersteuning binnen het project Met Opgeheven Hoofd 2 mogelijk: Angola, Armenië, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Chili, DR Congo, Ecuador, Ethiopië, Ghana, Guinee Conakry, India, Irak Centraal/Zuid*, Irak Noord, Ivoorkust, Jamaica, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kirgizië, Malawi, Nepal, Niger, Nigeria, Oeganda, Pakistan, Peru, Filipijnen, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somaliland, Sri Lanka*, Tadzjikistan, Togo, Vietnam. 
* Voor deze landen moet per casus worden bekeken of terugkeerbegeleiding mogelijk is binnen MOH2.

Indicatie van ERSO-partners in landen van herkomst. Neem voor een actuele lijst contact op met de Consulent Landen van Herkomst in jouw regio.

In Zuid Nederland
Binnen Zuid Nederland zijn en 4 counselors werkzaam met elk hun eigen standplaats en subregio waar binnen ze kunnen worden ingezet. Indien er clienten zijn die worstelen met de vraag Wat nu? Nadat ze te horen hebben gekregen geen verblijfsvergunning in Nederland te kunnen krijgen kan er contact worden opgenomen met een van deze counselors;

  • Voor West Brabant met standplaats Breda is Tineke Stuij de counselor.
  • Voor Midden en Oost Brabant noord met standplaats Den Bosch is Lilian van der Plaats de counselor.
  • Voor Midden en Oost Brabant zuid met standplaats Tilburg is Judith Buter de counselor.
  • Voor Limburg is Mart Roodbeen de counselor.

Indien er vragen zijn omtrent de mogelijkheden in het land van herkomst en wat onze partnerorganisatie bij eventuele terugkeer kan betekenen, kan er contact worden opgenomen met Martijn van Gogh, de Consulent Landen van Herkomst. Voor alle overige vragen kan er contact worden opgenomen met de regionale projectleider Judith Buter.

Verantwoording
Met Opgeheven Hoofd 2 wordt gefinancierd door het Asiel- en Migratie- en Integratiefonds van de Europese Unie (AMIF). Terugkeerbegeleiding is sinds 2016 in projectvorm deel van de dienstverlening van VluchtelingenWerk. Het huidige project loopt tot oktober 2020.