Dienstreis Burundi met Blik op de Toekomst

Twee van onze medewerkers, Mariska de Boer (counselor) en Mirjam Kemp (projectleider), gaan van 2 tot en met 7 juni naar Burundi. De dienstreis is in het kader van het project 'Blik op de Toekomst', een project waarin VluchtelingenWerk begeleiding biedt aan (bijna) uitgeprocedeerden in de steden Tilburg, Breda, Amsterdam, Maastricht en Leiden. We hebben voor Burundi gekozen, omdat in het project de meeste terugkeerders teruggaan naar dit land (op Irak na).

Het project Blik op de Toekomst in een notendop

Medewerkers van VluchtelingenWerk bieden een coachingstraject aan waarbij ze geïnformeerd worden over de verschillende opties die ze hebben, van illegaal verblijf tot terugkeer. Wanneer een cliënt tegen teveel dingen aanloopt, wordt hij/zij doorverwezen naar een counselor die wat meer op de (psychosociale) problemen in kan gaan. Als een cliënt besluit terug te keren naar het land van herkomst verwijzen wij door naar Maatwerk bij Terugkeer en die regelt de praktische zaken rondom terugkeer. Werken met deze doelgroep is niet makkelijk. Er spelen vele emoties en vaak ook psychosociale problemen waardoor het maken van keuze over de toekomst heel erg lastig kan zijn. Om onze cliënten nog beter te kunnen helpen, willen wij inzicht krijgen in wat het terugkeerproces precies inhoudt en hoe terugkeerders in Burundi uiteindelijk hun leven weer oppakken en waar ze tegenaan lopen.

Perspectieven van terugkeerders

Het doel van de dienstreis is om erachter te komen wat de perspectieven zijn van terugkeerders in Burundi. En draagt de begeleiding die VluchtelingenWerk in dit project biedt bij aan de re-integratie in het land van herkomst? Daarbij willen we ook praktisch weten wat de (on)mogelijkheden zijn omtrent het verkrijgen van een geboorteakte voor ongedocumenteerde Burundezen in Nederland en de rol die VluchtelingenWerk daar wel/niet in kan spelen. Om hierachter te komen, gaan we organisaties die werkzaam zijn op het gebied van terugkeer bezoeken en we willen met zoveel mogelijk terugkeerders spreken.

Naast Mariska en Mirjam gaan ook medewerkers van VW Zuid-Holland Noord, Limburg en van Amstel tot Zaan naar Burundi. Zij zijn ook werkzaam voor het project 'Blik op de Toekomst'.

zondag 2 juni 2013