Hoe helpt VluchtelingenWerk bij gezinshereniging?

Werkbegeleider Irene van den Tillaart geeft leiding aan vrijwilligers en stagiaires die ondersteunen bij gezinshereniging in Brabant. Ze legt uit hoe het traject van gezinshereniging in zijn werk gaat.

‘Als een vluchteling een verblijfsvergunning heeft gekregen, moet hij binnen drie maanden een aanvraag voor hereniging met zijn gezinsleden hebben ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vrijwilligers van SNV Brabant Centraal helpen in dit stadium voornamelijk met brieven van de IND uitleggen aan cliënten. Deze brieven gaan vaak over het aanleveren van documenten waaruit blijkt dat ze een gezin hebben gevormd in het land van herkomst en afspraken die de familieleden hebben op de Nederlandse ambassade in een bepaald land voor het afnemen van DNA. Ook leggen we beslissingen van de IND uit, hebben we contact met de advocaat of de Nederlandse ambassade.’

Lastige groep

‘In Tilburg werden in 2012 zes gezinnen herenigd. Voor 2013 zitten we in Tilburg op vijftien herenigde gezinnen. Veel van de cliënten komen uit Somalië, maar er zitten ook gezinnen tussen uit andere Afrikaanse landen, Afghanistan en Iran. Een hereniging is mooi om te zien; vluchtelingen die vaak lang hebben moeten wachten op een verblijfsvergunning kunnen dan eindelijk hun kinderen of partner in hun armen sluiten.
Vanwege regelgeving is in het land van herkomst en afspraken die de familieleden hebben op de Nederlandse hereniging niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo begeleiden we in Tilburg bijvoorbeeld een groep Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers) die hun ouders naar Nederland mogen laten komen. Maar alleen de ouders van deze jongeren mogen komen en niet de eventueel nog minderjarige broertjes en zusjes. Dit is dus een groot dilemma voor de ouders. Goede begeleiding en ondersteuning is hierbij dan ook van groot belang.’

Wilt u vrijwilliger gezinshereniging worden of op een andere manier een bijdrage leveren? Kijk dan voor meer informatie bij onze vacatures.

 

woensdag 4 september 2013