maandag 12 februari 2018

Training ondernemers van start bij Zuyd Hogeschool

Bootcamp Zuyd

In februari 2018 start Zuyd Hogeschool in Maastricht met een 14-weekse training om ondernemerschap onder statushouders te stimuleren. Het is een project in samenwerking met ROC Leeuwenborgh, Qredits, Stichting Jong Ondernemen en VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.

De training start met een intensieve bootcamp waarin de deelnemers hun ondernemerschapsidee verder ontwikkelen. Daarbij krijgen ze de steun van professionals. Een aantal ideeën zullen gepresenteerd worden aan een jury van ondernemers en andere belangstellenden. Daarna start het 14-weekse online – offline trainingsprogramma met individuele coaching. Onderdeel van dit programma vormt de zogenaamde student company. Na afloop van de training start het vervolgtraject van 20 weken waarin de deelnemer kan kiezen voor een stage bij een organisatie of zelf een bedrijf opstarten.


Naast de genoemde samenwerkingspartners en de betrokken gemeenten wil Zuyd Hogeschool in de uitvoering van het project optimaal gebruik maken van bestaande voorzieningen, infrastructuur en het netwerk in de regio zoals die van het starterscentrum Limburg,

 

Studeren aan Zuyd Hogeschool als statushouder

 

 

 

Deel dit met anderen