Noodfonds: financiële ondersteuning voor vluchtelingen

Naast begeleiding van vluchtelingen en allerlei projecten, heeft VluchtelingenWerk ook een Noodfonds. Dit Noodfonds geeft cliënten financiële ondersteuning bij hoge legeskosten, een acute medische behandeling, de kosten om een gezin te herenigen en andere uitzonderlijke situaties die niet onder de reguliere voorzieningen vallen.

De meeste aanvragen worden gedaan in het kader van gezinshereniging. Het lukt veel vluchtelingen niet om het hele bedrag van vliegtickets bij elkaar te krijgen en het Noodfonds kan hen met een gift of een lening verder helpen. Bedrijven, organisaties, kerken en donateurs van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk vullen het Noodfonds aan. Vluchtelingen krijgen niet zo maar een gift of lening. Het Noodfonds is snel leeg en daarom wordt elke aanvraag zorgvuldig bekeken. Ook is er in de meeste gevallen een drempelbedrag ingesteld wat de vluchtelingen zelf moeten bijdragen.

Help vluchtelingen via het noodfonds
Wie vluchtelingen wil helpen, kan doneren aan VluchtelingenWerk. Wil je dat de donatie specifiek in het noodfonds van deze regio ten goede komt, maak dan het bedrag over naar IBAN NL17 RABO 0120 5668 69 ten name van Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland met de omschrijving 'Noodfonds'.