Bekend maakt Bemind: een vluchteling op bezoek

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.' Bij het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind staat ontmoeting centraal.

We verzorgen bij bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties, politiek, scholen etc. voorlichtingen om zo bij te dragen aan de draagvlakbevordering voor vluchtelingen. We komen op bezoek tijdens een gastles in een klas, tijdens een presentatie bij een bijeenkomst, maar ook ter kennismaking bij bedrijven die vluchtelingen in dienst nemen. Dit is prettig voor de nieuwe werknemer zelf, maar ook voor de collega's en de betrokken werkgever.

Met het voorlichtings- en ontmoetingsproject Bekend maakt Bemind komt een team op bezoek.  Dit team dat bestaat uit een voorlichter met vluchtelingenachtergrond en een Nederlandse vrijwilliger die als gespreksleider optreedt. De gespreksleider start met een interactieve quiz, gevolgd door een informatieve presentatie met werkelijke feiten en cijfers, waarin hij/zij vertelt waarom mensen vluchten en over wat dit betekent.  Aansluitend zal een voormalig vluchteling zélf zijn of haar persoonlijke vluchtverhaal vertellen en de dialoog aangaan met het publiek.

De ontmoeting heeft als doel:

  • het begrip voor de vluchtelingenthematiek te bevorderen;
  • ​vooroordelen weg te nemen;
  • werkelijke feiten en cijfers te communiceren zodat een eigen mening op basis daarvan wordt gebaseerd.

Lees meer in de folder

Project Bekend maakt Bemind: Praat je met mij?

 

Nodig ons uit!

We verzorgen graag een ontmoeting en dialoog bij uw organisatie of op uw school. Neem daarvoor contact op met VluchtelingenWerk in uw gemeente of met:

Suzanne de Rooij (06-30490204)
Projectleider Bekend maakt Bemind
bekendmaaktbemind-zuid@vluchtelingenwerk.nl