Ontmoeting in de klas

Bij het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind staat ontmoeting centraal. Tijdens de gastles in een klas of een presentatie bij een bijeenkomst zal onder andere een voormalig vluchteling zélf zijn of haar persoonlijke vluchtverhaal vertellen en gaat de dialoog aan met het publiek.

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.'
Bij het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind staat ontmoeting centraal. Tijdens de gastles in een klas of een presentatie bij een bijeenkomst zal onder andere een voormalig vluchteling zélf zijn of haar persoonlijke vluchtverhaal vertellen en gaat de dialoog aan met het publiek.

De ontmoeting heeft als doel:

  • het begrip voor de vluchtelingenthematiek te bevorderen;
  • ​vooroordelen weg te nemen.

De voormalig vluchteling komt samen met een vrijwilliger die vertelt waarom mensen vluchten en hoe VluchtelingenWerk asielzoekers en statushouders begeleidt. De vrijwilliger start de voorlichting met een interactieve quiz, gevolgd door een informatieve presentatie en aansluitend vertelt de voormalig vluchteling zijn vluchtverhaal.

 

Project Bekend maakt Bemind: Praat je met mij?

Nodig ons uit!

We verzorgen graag een ontmoeting en dialoog bij uw organisatie of op uw school. Neem daarvoor contact op met VluchtelingenWerk in uw gemeente of met:

Suzanne de Rooij en/of Wendy Verhagen
Projectleiders Bekend maakt Bemind
bekendmaaktbemind-zuid@vluchtelingenwerk.nl