Over onze stichting

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating. We begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land. En we helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer.

Onze missie

De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.

Onze visie

VluchtelingenWerk streeft naar een samenleving waarin burgers, rijksoverheid en gemeenten, bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen. Een samenleving die zich openstelt voor opvang en integratie van vluchtelingen, waarin vluchtelingen die mogen blijven de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen aan de maatschappij en waar zelfredzaamheid van vluchtelingen voorop staat. En een samenleving die uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunt bij eventuele terugkeer naar het land van herkomst. Klik hier voor ons beleidsplan.

Ons werkgebied

Daarnaast werken wij aan draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving. Wij doen ons werk lokaal vanuit tientallen kantoren. Het werkgebied van Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland beslaat de provincies Limburg, Noord-Brabant en de Gelderse gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. In alle asielzoekerscentra in dit gebied hebben we een kantoor en ook in de meeste gemeenten. Met onze vrijwilligers verzorgen wij in veel gemeenten de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen, maar ook projecten rond de Participatieverklaring, arbeidsparticipatie en nog veel meer.  Klik hier voor de werkgebieden van de andere regionale stichtingen van VluchtelingenWerk.

 • Organisatie

  Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie, ondersteund door betaalde professionals. De stichting volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening. Sinds 1 oktober 2016 zijn de stichtingen VluchtelingenWerk WOBB en VluchtelingenWerk Limburg gefuseerd tot VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Op 1 juli 2017 is Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk (SNV) Brabant Centraal erbij gekomen waarmee we nu volledig zijn als Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.

  Directeur-Bestuurder
  Mw. J.J. (Jacqueline) de Visser

  Het managementteam van Zuid-Nederland wordt gevormd door:

  • Regiomanager Kaveh M. Pour
  • Regiomanager Sascha Harding
  • Regiomanager Imre van der Linden
  • Regiomanager Idian Bocken
  • Regiomanager Marion van der Kleij
  • Hoofd Bedrijfsbureau: Hanneke Ermstrang

  Informatie over privacy en klachten lees je hier: Privacy en Klachten.

 • Raad van Toezicht

  Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft een Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit de volgende personen:
  Raad van Toezicht

  • Dhr. J.H.M. (John) Monsewije (voorzitter)
  • Mw. C.J.M. (Els) Aarts-Engbers
  • Dhr. M. (Mpanzu) Bamenga
  • Dhr. E.C. (Ephrem) Davids
  • Dhr. A.J.M.H. (Ad) Hoevenaars
  • MW. P.E. (Pauline) Smeets
  • Mw. M.G. (Marga) Rijken
 • KvK en ANBI

  KvK- nummer VWZN: 67002854

  ANBI-Formulier

Vragen?

Neem contact op via het regiokantoor:

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Kronehoefstraat 19
5612 HK Eindhoven
info-zuid@vluchtelingenwerk.nl
T 040-243 30 10

Privacy en Klachten

Wij willen al onze cliënten, relaties en medewerkers zorgvuldig behandelen. Toch blijft ons werk het werk van mensen. Er kunnen fouten worden gemaakt.

Raad van Toezicht en MT

 

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wordt bestuurd door het MT en de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft de eindverantwoording.

Directeur-bestuurder van VWZN is Jacqueline de Visser, jacquelinedevisser@vluchtelingenwerk.nl

ManagementTeam

Het MT bestaat uit de regiomanagers:

Regiomanager Kaveh M. Pour, kpour@vluchtelingenwerk.nl
Regiomanager Sascha Harding, sharding@vluchtelingenwerk.nl
Regiomanager Imre van der Linden, ivanderlinden@vluchtelingenwerk.nl
Regiomanager Idian Bocken, ibocken@vluchtelingenwerk.nl
Regiomanager Marion van der Kleij, mvanderkleij@vluchtelingenwerk.nl
Hoofd Bedrijfsbureau: Hanneke Ermstrang, hermstrang@vluchtelingenwerk.nl

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent de volgende leden:

 • Dhr. J.H.M. (John) Monsewije (voorzitter)
 • Mw. C.J.M. (Els) Aarts-Engbers
 • Dhr. M. (Mpanzu) Bamenga
 • Dhr. E.C. (Ephrem) Davids
 • Dhr. A.J.M.H. (Ad) Hoevenaars
 • MW. P.E. (Pauline) Smeets
 • Mw. M.G. (Marga) Rijken