Over VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland vervult een brugfunctie tussen de vluchteling en de samenleving. Ons streven is de hoogst haalbare participatie van de vluchteling door maatschappelijke ondersteuning te verlenen. We willen draagvlak creëren en versterken door de omgeving te informeren en voorlichtingen te geven.

Doelstelling

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zet zich in voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen, met en zonder status, door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie in de regio. Daarnaast zoekt zij naar middelen die bevorderlijk zijn voor het bereiken van een succesvolle integratie en participatie en het vergroten van de draagvlak voor deze doelgroep in de maatschappij. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland laat zich leiden uit de beginselen van de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens.


Uitgangspunten

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een vrijwilligersorganisatie met een beperkte, maar wezenlijke ondersteuning door betaalde professionals. De stichting is lid van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Zij conformeert zich aan de daar uitgestippelde beleidslijnen (inhoudelijk, gedragscode, registratie en verantwoording, financiële controle). Zij oefent daar invloed op uit via het lidmaatschap van de landelijke vereniging. Gehandeld wordt conform afspraken met subsidiënten. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft een meerjaren beleidsplan vastgesteld voor de periode 2016-2020.
 

Activiteiten

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in een zevental kerntaken:

 •     Juridische ondersteuning tijdens de asielprocedure en verblijf
 •     Begeleiding en ondersteuning bij huisvesting, integratie en participatie
 •     Brede ondersteuning bij het verwerven van de Nederlandse taal en kennis van de samenleving
 •     Informatiedienstverlening voor cliënten en partners
 •     Draagvlakverbreding in het politieke en maatschappelijke veld
 •     Belangenbehartiging door beleidsbeïnvloeding van de lokale en regionale politiek
 •     Begeleiding en ondersteuning cliënten bij vrijwillige terugkeer
   

Organisatie

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie, ondersteund door betaalde professionals. De stichting volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening. Sinds 1 oktober 2016 zijn de stichtingen VluchtelingenWerk WOBB en VluchtelingenWerk Limburg gefuseerd tot VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Op 1 juli 2017 is Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk (SNV) Brabant Centraal erbij gekomen waarmee we nu volledig zijn als Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Bovenstaande foto is een foto van de Maas, als illustratie van de verbinding tussen Brabant en Limburg.

 

Directeur-Bestuurder

 • Mw. J.J. (Jacqueline) de Visser

 

Het managementteam van Zuid-Nederland wordt gevormd door:

 • Regiomanager Brabant-West: Piet Abma
 • Regiomanager Brabant-Midden en de Bommelerwaard: Hanneke Ermstrang
 • Regiomanager Brabant-Oost: Kaveh M. Pour
 • Regiomanager Limburg: Jeroen Corduwener
 • Regiomanager Centrale opvang: Sascha Harding
 • Hoofd bedrijfsbureau: Cor Vulders

 

Raad van Toezicht

 • Mw. C.J.M. (Els) Aarts-Engbers
 • Dhr. E.C. (Ephrem) Davids
 • Dhr. C.J.M.E. (Chris) Ermers
 • Dhr. J.C.B.M. (Jan) Kleijnen
 • Dhr. J.H.M. (John) Monsewije (voorzitter)
 • Mw. M.G. (Marga) Rijken
 • Mw. I.M.J.G. (Ingrid) Tijssen


Klachtenregeling

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wil al haar cliënten, medewerkers en relaties zorgvuldig behandelen. Toch blijft hulpverlening het werk van mensen. Er kunnen dan ook onbedoeld fouten gemaakt worden. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen heeft VluchtelingenWerk Zuid-Nederland een klachtenregeling. Klik hier voor informatie over de te nemen stappen, het klachtenreglement en de contactgegevens.

 

Certificaten / ANBI

   


VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is als ANBI organisatie erkend. Giften en donaties aan ons zijn hiermee fiscaal aftrekbaar. Het fiscale nummer van onze organisatie is 8567.89.471.

Deel dit met anderen