Projecten

Bekijk hier onze succesvolle projecten gericht op bijvoorbeeld werk, taal of zelfstandige terugkeer. Projecten die stuk voor stuk zorgen voor ontmoeting tussen Nederlanders en vluchtelingen en een bijdrage leveren aan iemands verdere ontwikkeling in Nederland.

Neem contact op met ons

Bent u geinteresseerd in een bestaand project of hebt u een idee voor een nieuw project? Neem dan gerust contact met ons op: info-zuid@vluchtelingenwerk.nl

 

Bekend maakt Bemind

Met het project Bekend maakt Bemind bieden wij de mogelijkheid in gesprek te gaan mét een vluchteling en geven wij hen een gezicht. Onze speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers komen in koppels op bezoek, een vluchteling en een niet-vluchteling.

Preventieve Ouderschapsondersteuning

Opvoeden in een land met een totaal nieuwe cultuur kan best lastig zijn. Vluchtelingenouders lopen tijdens de asielprocedure en daarna vaak tegen een heel aantal vraagstukken aan. Binnen het project Preventieve Ouderschapsondersteuning organiseert Vluchtelingenwerk voor deze ouders bijeenkomsten over opvoedvraagstukken.

Euro-Wijzer3

In Euro-Wijzer 3 wil VluchtelingenWerk de financiële begeleiding van vluchtelingen optimaliseren en verduurzamen. De doelstelling voor de komende drie jaar is om ervoor te zorgen dat financiële begeleiding een vast onderdeel wordt van de reguliere dienstverlening in de maatschappelijke begeleiding.  De methode Euro-Wijzer staat hierin centraal.

Dichter Bij Huis

Door middel van het project Dichter bij Huis worden geboren en nieuwe Nederlanders met elkaar in contact gebracht. Het project helpt hen elkaar beter te leren kennen op een laagdrempelige wijze. Er worden in totaal 5 bijeenkomsten georganiseerd waarin groepen van ongeveer 10-15 personen (de helft nieuwkomers en de andere helft wijkbewoners) elkaar beter leren kennen.

Met Opgeheven Hoofd2

Mensen die al jaren zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven of mensen die recent bericht hebben gekregen dat hun verzoek om asiel is afgewezen hebben vaak te maken met psychische en praktische problemen die een belemmering vormen voor het nadenken over en het organiseren van terugkeer naar het land van herkomst. Veel mensen uit deze doelgroep hebben behoefte aan ondersteuning.

Spel aan Huis

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wil graag de ontwikkelingskansen van vluchtelingenkinderen vergroten. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland voert daarom in verschillende gemeenten het Spel-aan-Huis Project uit, gefinancierd door het Oranje Fonds.

Interreg Project TREE

Interreg Project TREE staat voor: ‘Training for Integrating Refugees in Euregio’. Het project is een Euregionaal Interreg project, een samenwerkingsverband tussen Regio Aken, Luik, Wallonië en Zuid-Limburg.

Wake Up Your Mind

Wake Up Your Mind is een landelijk jongerenproject van VluchtelingenWerk Nederland. Jonge Nederlanders en jonge statushouders bedenken zelf in teamverband diverse projecten. En voeren ze vervolgens gezamenlijk uit op basis van gelijkwaardigheid.

Heft In Eigen Handen

Het project Heft in Eigen Handen is een project van VluchtelingenWerk Zuid Nederland (mede) gefinancierd door het OranjeFonds voor de duur van 3 jaar.

Time4You

Project Time4You richt zich op de empowerment van en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang. Het is belangrijk dat deze kinderen op adem komen en de handvatten krijgen om sterker in hun schoenen te staan. Via diverse projecten zet VluchtelingenWerk zich in voor deze kwetsbare groep. Inmiddels is een breed scala aan kennis, ervaring en middelen opgebouwd.

In de zorg - Uit de zorgen

Vluchtelingen die oorlog of vervolging zijn ontvlucht, proberen hier hun leven weer op te pakken. Zodra ze in de regio zijn gesetteld, willen ze hier een toekomst opbouwen. Ze willen in Nederland, België of Duitsland weer aan het werk, en de meesten zijn zeer gemotiveerd. Met het project ‘In de Zorg - Uit de zorgen’ proberen we hen te begeleiden naar een baan of stage in de zorgsector.