Ruim Baan voor Vluchtelingen

Werk is voor vluchtelingen van doorslaggevend belang. Het is de sterkste integratiemotor om een volwaardige plek in de maatschappij te verwerven. Helaas hebben veel vluchtelingen een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze geen professioneel netwerk hebben of omdat hun diploma's niet worden erkend. Het merendeel van deze vluchtelingen is ontzettend gemotiveerd. Er komt meer bij kijken dan alleen de bereidheid van werkgevers om vluchtelingen aan te nemen.

 

Persoonlijke begeleiding staat centraal en hiermee wordt de persoonlijke groei van de vluchtelingen bevorderd. Het loopbaantraject of het werk moet passen bij de persoon, maar ook perspectief bieden. We streven onder andere naar leerwerktrajecten, waarbij werk of stage gecombineerd wordt met studie en begeleiding om bijvoorbeeld een taalachterstand in te lopen.

Doelen
Duurzame plaatsing van minimaal 300 statushouders in heel Limburg op trede 4, 5 en 6 van de Participatieladder. De statushouders worden dan begeleid naar een werkervaringsplek, leerwerktraject, opleiding, betaald werk en/of ondernemerschap. Dit gebeurt door één op één begeleiding door VluchtelingenWerk en actieve en constructieve samenwerking met gemeenten, werkgevers, opleiders, uitzendbureaus, UAF en andere partners.

Faciliteiten / Kosten
Het project loopt van oktober 2016 t/m september 2019 en wordt gefinancierd door Provincie Limburg, diverse gemeenten in Limburg en eigen middelen van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Pimbaa Onderzoek & Advies

Wat levert de arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk Limburg de samenleving op? Bekijk het onderzoek uitgevoerd door de Pimbaa Onderzoek & Advies, ’s-Hertogenbosch, augustus 2015.

Resultaten t/m mei 2019

Sinds de start van het project hebben wij ruim 800 vluchtelingen begeleid en meer dan 500 plaatsingen gerealiseerd.