Start met Participeren

De doelgroep die uit vluchtelingen bestaat, vergt bijzondere aandacht vanwege cultuurverschillen, opleiding en werk dat niet aansluit op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit maakt al duidelijk dat direct inzetten voor werk niet bij iedereen, zeker niet direct, zal lukken. De voornaamste horde moet eerst worden genomen: de taal.


Vluchtelingen starten binnen 2 weken na vestiging in gemeente Horst aan de Maas met een traject van 8 weken. Daarnaast nemen ook vrouwen aan dit traject deel die al langer thuiszitten of alleen de inburgering volgen. Doel is toeleiding naar (arbeidsmarkt)participatie. Op dinsdag en vrijdag krijgen de deelnemers van VluchtelingenWerk uitleg over participatie en vinden er bedrijfsbezoeken, open dagen en sociale activiteiten plaats. Daarnaast geeft de gemeente en externe partners uitleg over o.a. afvalscheiding en het gezondheidssysteem. De organisatie Siham verzorgt op donderdag taallessen. Deze vormen een vast onderdeel van Start met Participeren.

Een groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers en is erg divers, zowel wat achtergrond en leervermogen als het niveau van de Nederlandse taal betreft. De meesten spreken geen tot weinig Nederlands. De inzet van vrijwillige tolken en buddy’s is een cruciaal onderdeel van de lessen en deze rol wordt gedeeltelijk ingevuld door (oud) deelnemers van Start met Participeren. Daarnaast worden de deelnemers door vrijwillige arbeidscoaches (aangestuurd door een teamleider) begeleid richting participatie.

Dit project heeft enkele kerndoelen voor ogen:

 

 •  Taalniveau zodanig dat basale communicatie mogelijk is;
 •  Statushouders weten de weg beter te vinden in de gemeente;
 •  Ter voorkoming van doelloosheid verschaffen we richting op het gebied van activiteiten en toekomst;
 •  Inzicht in participatie: voorbereiding om aan de slag te kunnen met werk of opleiding;
 •  Binnen de projectperiode zicht krijgen op de participatiemogelijkheden van de kandidaten op (1) sociaal gebied, (2) aansluiting qua taal en (3) geschiktheid om aan de slag te gaan;
 •   Zo snel mogelijk aan de slag tijdens en na dit project.

Verwachte effecten:

 • Statushouders zijn meer geneigd om zich snel actief op te stellen door het dagritme;
 • Statushouders komen in aanraking met Nederlanders;
 • Vermindering kwetsbaarheid statushouders daar ze meer wegwijs zijn;
 • Statushouders zijn meer gemotiveerd om aan te slag te gaan;
 • Meerwaarde komt tot uiting als taal, werk en waarden aan elkaar gekoppeld worden;
 • Aandacht kenmerken en behoeften van statushouders;
 • Meer differentiatie in activiteiten;
 • Abstracte begrippen zoals waarden/normen en cultuur krijgen meer verdieping en betekenis;
 • Een grote meerderheid zal de Nederlandse waarden gaan uitdragen;
 • Meer inzicht in de doelgroep en de behoeften van de individuele statushouders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luchtelingen starten binnen 2 weken na vestiging in gemeente Horst aan de Maas met een traject van 8 weken. Daarnaast nemen ook vrouwen aan dit traject deel die al langer thuiszitten of alleen de inburgering volgen. Doel is toeleiding naar (arbeidsmarkt)participatie. Van maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur vinden de taallessen, participatieworkshops en groepsactiviteiten plaats, zoals bedrijfsbezoeken, open dagen en sociale activiteiten. Deze worden gegeven door een taaltrainer.

De inhoud van de workshops bestaat uit:

 •  Participatieverklaringstraject;
 •  Gezondheidszorg, met extra aandacht voor het thema seksualiteit;
 •  De rol van de vrouw en de man in Nederland;
 •  Groepsactiviteiten, zoals bedrijfsexcursies, open dagen, sociale activiteiten.


In de middagen is er ruimte voor één op één begeleiding richting een vorm van (arbeids)participatie. Een groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers en is erg divers, zowel wat achtergrond en leervermogen als het niveau van de Nederlandse taal betreft. De meesten spreken geen tot weinig Nederlands. De inzet van vrijwillige tolken en buddy’s is een cruciaal onderdeel van de lessen en deze rol wordt gedeeltelijk ingevuld door (oud) deelnemers van Start met Participeren. Daarnaast worden de deelnemers door vrijwillige arbeidscoaches (aangestuurd door een teamleider) begeleid richting participatie.

Dit project heeft enkele kerndoelen voor ogen:

 •  Taalniveau zodanig dat basale communicatie mogelijk is;
 •  Statushouders weten de weg beter te vinden in de gemeente;
 •  Ter voorkoming van doelloosheid verschaffen we richting op het gebied van activiteiten en toekomst;
 •  Inzicht in participatie: voorbereiding om aan de slag te kunnen met werk of opleiding;
 •  Binnen de projectperiode zicht krijgen op de participatiemogelijkheden van de kandidaten op (1) sociaal gebied, (2) aansluiting qua taal en (3) geschiktheid om aan de slag te gaan;
 •   Zo snel mogelijk aan de slag tijdens en na dit project.


Verwachte effecten:

 • Statushouders zijn meer geneigd om zich snel actief op te stellen door het dagritme;
 • Statushouders komen in aanraking met Nederlanders;
 • Vermindering kwetsbaarheid statushouders daar ze meer wegwijs zijn;
 • Statushouders zijn meer gemotiveerd om aan te slag te gaan;
 • Meerwaarde komt tot uiting als taal, werk en waarden aan elkaar gekoppeld worden;
 • Aandacht kenmerken en behoeften van statushouders;
 • Meer differentiatie in activiteiten;
 • Abstracte begrippen zoals waarden/normen en cultuur krijgen meer verdieping en betekenis;
 • Een grote meerderheid zal de Nederlandse waarden gaan uitdragen;
 • Meer inzicht in de doelgroep en de behoeften van de individuele statushouders.