Taal Tandem

Taal tandem is een project mede mogelijk gemaakt door het oranje fonds.  Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van verbinding en sociale participatie.  Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

Vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland aankomen, staan er vaak alleen voor. Ze hebben meestal geen sociaal netwerk,  familie of vrienden om op terug te vallen. Ze hebben veel meegemaakt en het is voor hen moeilijk wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland biedt als onafhankelijk belangenbehartiger maatschappelijke en juridische begeleiding aan asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers die in het werkgebied van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wonen. 

Voor een vlotte integratie is het van belang dat vluchtelingen de taal voldoende beheersen. Onze ervaring leert dat het volgen van taallessen alleen vaak onvoldoende is om de taal onder de knie te krijgen. De taal écht begrijpen leer je in de praktijk. Daarom de aanvraag voor het project Taal Tandem  waarbij vluchtelingen en vrijwilligere taalcoaches aan elkaar werden gekoppeld. Tijdens de  samenwerking staat het leren van de taal in de praktijk centraal, maar ook  andere factoren die vluchtelingen verder helpen met hun integratie, bijvoorbeeld het uitbreiden van hun sociale netwerk, hun zelfredzaamheid vergroten en  participeren in de Nederlandse  samenleving.

Door  het leren van de taal te combineren aan andere factoren zoals het vergroten van het sociaal netwerk wordt de kans vergroot op zelfredzaamheid. Ook de beheersing van de Nederlandse taal verbetert de kansen op integratie en betaald werk.  Dit project geeft statushouders een kans om op informele manier kennis te maken met de Nederlandse maatschappij, de Nederlandse taal machtig te worden en hun sociaal netwerk te vergroten.  In het project is er ook per taalkoppel een budget van EUR 25,- beschikbaar om samen een activiteit te ondernemen die in het teken staat van de Nederlandse taal, integratie of participatie in de Nederlandse samenleving. De loop tijd van dit project is tot en met december 2019.

De beoogde projectresultaten zijn:

  • 200 taalkoppels zijn gerealiseerd
  • 200 vluchtelingen hebben een hoger taalniveau bereikt en hun competenties zijn versterkt
  • het sociale netwerk van de deelnemers is vergroot
  • vrijwillige taalcoaches hebben de training “methodisch handelen als taalcoach” gevolgd
  • het draagvlak in de samenleving is door de inzet van taalcoaches vergroot
  • 150 vrijwilligers zijn als taalcoach ingezet  voor dit project